มัลติมีเดีย >> เอกสารดาวน์โหลด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญชวน บุคคล องค์กรภาครัฐ และเอกชน ชุมชน ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลต้นไม้ และการสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม

วันที่ 27 ธ.ค. 2560
 

     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญชวน บุคคล องค์กรภาครัฐ และเอกชน ชุมชน ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลต้นไม้ และการสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะ และเป็นบุคคลต้นแบบในสังคมได้รับรู้และเป็นเกียรติประวัติ อันเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ประกาศหลักเกณฑ์ และการคัดเลือก ใบสมัคร เพื่อเข้ารับโล่ฯ จากนายกรัฐมนตรี ส่งผลงานได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

-ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมการสืบสานตำนานต้นไม้
-แบบเสนอประวัติและผลงานประเภทบุคคล

ดาวนโหลดเอกสารได้ที่ : http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=2556&filename=index

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ :
กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3 ห้อง 302, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม, 44000 โทร 043777561 โทรสาร 043777549
หัวข้อ
Download
-ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมการสืบสานตำนานต้นไม้
-แบบเสนอประวัติและผลงานประเภทบุคคล

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม