เกี่ยวกับสำนักงาน >> ข้อมูลเผยแพร่ของสำนักงาน >> การประกอบกิจการ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
การประกอบกิจการ โรงภาพยนตร์

วันที่ 15 พ.ย. 2556
 
  1. แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย(มาตรา ๔๑) --------->  ฝ่าฝืนมีโทษ มาตรา ๖๙ (โทษทางปกครอง) ถ้านายทะเบียนสั่งให้ปฏิบัติแล้วไม่ปฏิบัติ โดนปรับทางปกครองวันละไม่เกินสองหมื่นบาท
  2. ใบอนุญาต สูญหาย ถูกทำลาย บกพร่อง ขอรับใบแทนภายใน ๑๕ วัน (มาตรา ๔๒) --------->  ฝ่าฝืนมีโทษมาตรา ๖๙ (โทษทางปกครอง ) ถ้านายทะเบียนสั่งแล้วไม่ปฏิบัติโดนปรับทางปกครองวันและ ไม่เกินสองหมื่นบาท
  3. แจ้งประเภทภาพยนตร์ (มาตรา ๔๔)  วรรคหนึ่ง  --------->  ฝ่าฝืนมีโทษมาตรา ๖๙   (โทษทางปกครอง ) ถ้านายทะเบียนสั่งแล้วไม่ปฏิบัติโดนปรับทางปกครองวันและ ไม่เกินสองหมื่นบาท
  4. ต้องฉายภาพยนตร์ตามเนื้อหาที่อนุญาต (มาตรา ๔๓)  --------->  ฝ่าฝืนมาตรา ๘๐ (โทษทางอาญา) ระวางโทษปรับตั้งแต่ สองหมื่น – หนึ่งแสนบาท
  5. ไม่ปล่อยปละละเลยให้มีผู้อายุต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรา ๒๖ (๖) เข้าไปในโรงภาพยนตร์ (มาตรา ๔๔ วรรคสอง) --------->  ฝ่าฝืนมีโทษมาตรา ๘๐ (โทษทางอาญา) ระวางโทษปรับตั้งแต่ สองหมื่น – หนึ่งแสนบาท
  6. ให้ความร่วมมือกับนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ห้ามขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง  --------->  ฝ่าฝืนมีโทษมาตรา ๘๓ (โทษทางอาญา) ระวางโทษจำคุก ไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ        

 


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม