เกี่ยวกับสำนักงาน >> ข้อมูลเผยแพร่ของสำนักงาน >> การประกอบกิจการ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
การประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน จำหน่ายภาพยนตร์

วันที่ 15 พ.ย. 2556
 
  1. แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย(มาตรา ๔๑)--------->ฝ่าฝืนมีโทษ มาตรา ๖๙ (โทษทางปกครอง) ถ้านายทะเบียนสั่งให้ปฏิบัติแล้วไม่ปฏิบัติ โดนปรับทางปกครองวันละไม่เกินสองหมื่นบาท
  2. ใบอนุญาต สูญหาย ถูกทำลาย บกพร่อง ขอรับใบแทนภายใน ๑๕ วัน (มาตรา ๔๒)--------->ฝ่าฝืนมีโทษมาตรา ๖๙ (โทษทางปกครอง ) ถ้านายทะเบียนสั่งแล้วไม่ปฏิบัติโดนปรับทางปกครองวันและ ไม่เกินสองหมื่นบาท
  3. ต้องให้เช่า แลกเปลี่ยน จำหน่ายตามเนื้อหาที่อนุญาต (มาตรา ๔๓)---------> ฝ่าฝืนมีโทษมาตรา ๘๐ (โทษทางอาญา) ระวางโทษปรับตั้งแต่ สองหมื่น – หนึ่งแสนบาท
  4. ไม่นำภาพยนตร์ที่ห้ามผู้ที่อายุต่ำกว่า ๒๐ ปีดู มาตรา ๒๖ (๖) ออกให้เช่า แลกเปลี่ยน จำหน่ายต่อบุคคลที่กฎหมายห้ามไว้ (มาตรา ๔๕)---------> ฝ่าฝืนมีโทษมาตรา ๘๐  (โทษทางอาญา) ระวางโทษปรับตั้งแต่ สองหมื่น – หนึ่งแสนบาท
  5. ให้ความร่วมือกับนายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ ห้ามขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง--------->ฝ่าฝืนมีโทษมาตรา ๘๓(โทษทางอาญา) ระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม