สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ ครับ/ค่ะ


ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง ข่าวฝึกอบรม/ประชุม ข่าวชุมชนคุณธรรม ช่องทางสื่อออนไลน์ สวจ.มค. 
  24/01/2565 ขอเชิญชวนสถานศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
  21/01/2565 รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน “เรื่องเล็ก ๆ ที่ยิ้มได้”ผลการคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ "เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน" จ.มหาสารคาม
  21/01/2565 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผลการคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ "เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน"
  19/01/2565 ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต และนักศึกษาสมัครเข้าแข่งขันสร้างนโยบายทางเลือก/แนวคิด "ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม" ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท
  18/01/2565 วธ.ประสาน 29 สมาคมกลุ่มศิลปินและกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิง เปิดให้ผู้ที่มีอายุเกิน 65 ปี ทั้งที่เป็นสมาชิก-ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม
อ่านทั้งหมด     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะการแสดง ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่น สินค้าทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม 
  05/06/2563 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๘ วิถีไทย อัตลักษณ์ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม กระทรวงวัฒนธรรม
  23/12/2562 ประเพณีฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ ชาวอีสาน เดือนอ้าย - เดือนหก
  23/12/2562 ประเพณีฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ ชาวอีสาน เดือนเจ็ด - เดือนสิบสอง
     

มัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด คลังรูป วีดีโอ เอกสารเผยแพร่ทั่วไป หนังสือเสียง E-Book 
  04/08/2564 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  13/11/2563 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพูทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2563
  29/06/2563 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  15/06/2563 ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
  11/03/2563 คู่มือส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม
อ่านทั้งหมด     
 
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม


วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม บนพื้นฐานคุณธรรม นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
     

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     

 
Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.thอาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์