หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
รายงานงบทดลอง สำนักงานวัฒนธรรมจังหสวัดมหาสารคาม เดือนกันยายน ๒๕๖๔ (11 ต.ค. 2564)
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
งบทดลอง สำนักงานวัฒนธรรมจังหสวัดมหาสารคาม เดือนกันยายน ๒๕๖๔ (11 ต.ค. 2564)
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ประกาศ จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการเปิดบ้านมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (16 ก.พ. 2564)
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 (8 ต.ค. 2563)
งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (งวด 12) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม (8 ต.ค. 2563)
งบทดลอง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม (3 เม.ย. 2563)
งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม (8 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ (9 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 228 ครั้ง
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (9 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 218 ครั้ง
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ (9 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 225 ครั้ง
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน (9 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 231 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการเปิดบ้านมหาสารคาม วิถีถิ่น วิถีไทย เบิ่งหน้า เหลียวหลัง ฮักแพง เบิ่งแงง สารคาม (27 ธ.ค. 2560)
ราคากลาง โครงการวิถีถิ่นวิถีไทยสารคาม เบิ่งหน้าเหลียวหลัง ฮักแฮง เบิ่งแงงสารคาม (14 ธ.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (21 ก.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 270 ครั้ง
ประกาศ ราคากลาง การจัดจ้างหนังสือตามโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ๘ วิถีไทย อัตลักษณ์ของชุมชนจังหวัดมหาสารคาม (1 ส.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 234 ครั้ง
ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (11 ธ.ค. 2556)
1

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม