หน้าหลัก >> ข่าวฝึกอบรม/ประชุม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวฝึกอบรม/ประชุม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวฝึกอบรม/ประชุม
วธ.มหาสารคาม และข้าราชการเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพฯ สวจ.มค. ร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบซูม (17 พ.ค. 2565)
ประชุมจัดเตรียมสถานที่งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DOO DEE” (12 พ.ค. 2565)
วธ.มหาสารคาม ขับเคลื่อนต่อยอด"เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ชุมชนคุณธรรมวัดทองนพคุณ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมจัดอบรมให้ความรู้ผู้นำ เด็ก และเยาวชนนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน (12 พ.ค. 2565)
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๕ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (11 พ.ค. 2565)
ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (11 พ.ค. 2565)
วธ.มหาสารคาม ร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.๒๕๖๕ (11 พ.ค. 2565)
วธ.มหาสารคาม ขับเคลื่อนต่อยอด"เที่ยวชุมชน ยลวิถี" พร้อมอบรมให้ความรู้ผู้นำ เด็ก และเยาวชนนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน (11 พ.ค. 2565)
วธ.มหาสารคาม เข้าถวายเกียรติบัตรแด่พระพิธีธรรม โครงการทบทวนความรู้และเพิ่มความชำนาญงานในการปฏิบัติงานพิธี หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการพระพิธีธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (10 พ.ค. 2565)
วธ.ร่วมขับเคลื่อนวางยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม (10 พ.ค. 2565)
ประชุม คณะกรรมการกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน ในการจัดงาน เทศการวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๕ (9 พ.ค. 2565)
วธ.ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ผ่านระบบ ZOOM Meeting (9 พ.ค. 2565)
วธ.มหาสารคาม ขับเคลื่อนต่อยอด"เที่ยวชุมชน ยลวิถี" พร้อมอบรมให้ความรู้ผู้นำ เด็ก และเยาวชนนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน (6 พ.ค. 2565)
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และประพฤติตนเป็นคนดี (2 พ.ค. 2565)
กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วธ. ติดตามผลการปฏิบัติงานพิธีกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สวจ.มหาสารคาม (29 เม.ย. 2565)
วธ.มหาสารคาม ขับเคลื่อนต่อยอด"เที่ยวชุมชน ยลวิถี" พร้อมอบรมให้ความรู้ผู้นำ เด็ก และเยาวชนนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน (29 เม.ย. 2565)
สัมนาส่งเสริมธรรมมาภิบาลภาครัฐในภูมิภาค ครั้งที่ ๑ (28 เม.ย. 2565)
ประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลสัญจร ของสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทรวิชัย (28 เม.ย. 2565)
ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ (28 เม.ย. 2565)
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น (28 เม.ย. 2565)
วธ.มหาสารคาม ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ระดับจังหวัด แจ้งที่ประชุมกรมการจังหวัด (28 เม.ย. 2565)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม