หน้าหลัก >> ข่าวชุมชนคุณธรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวชุมชนคุณธรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวชุมชนคุณธรรม
ชุมชนบ้านโคกเครือ : ขับเคลื่อนกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการมัดหมี่สืบลายศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ (29 มี.ค. 2565)
ประชุมขับเคลื่อนการคัดเลือก ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๕ (28 มี.ค. 2565)
ชุมชนวัดชัยประสิทธิ์ : ลงพื้นที่ประเมิน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี ประจำปี ๒๕๖๕ (24 มี.ค. 2565)
ชุมชนคุณธรรมบ้านหัวขัว และชุมชนคุณธรรมบ้านดงน้อย :ลงพื้นที่ออกประเมินชุมชนคุณธรรมบ้านหัวขัว (23 มี.ค. 2565)
ชุมชนบ้านห้วยทราย : กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมการท่องเที่ยว (18 ก.พ. 2565)
ชุมชนบ้านดงน้อย : กิจกรรม "HELLO นาดูน" เปิดเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสุขภาพ ปรับกาย เสริมจิต ชีวิตสมดุล ตามโครงการวิจัยการบริหารการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสุขภาพ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ (15 ก.พ. 2565)
ชุมชนบ้านดงน้อย : ลงพื้นที่จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ยกระดับสู่ ชุมชน ยลวิถี จังหวัดมหาสารคาม (14 ก.พ. 2565)
ชุมชนบ้านหนองหว้า : เยี่ยมเยียนกลุ่มทอผ้าไหม มัดหมี่ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ผ้ามัดหมี่ลายขอ (11 ก.พ. 2565)
ชุมชนวัดชัยประสิทธื์ : ลงพื้นที่จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ยกระดับสู่ ชุมชน ยลวิถี จังหวัดมหาสารคาม (11 ก.พ. 2565)
ชุมชนบ้านเขวา : ติดตามผลการดำเนินงาน และให้กำลังใจการทอผ้าของกลุ่มทอผ้าสะดืออีสาน ในเส้นทางสะดืออีสาน ถนนสายวัฒนธรรม (9 ก.พ. 2565)
ชุมชนบ้านหัวขัว : ลงพื้นที่จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ยกระดับสู่ ชุมชนยลวิถีจังหวัดมหาสารคาม (9 ก.พ. 2565)
ชุมชนคุณธรรมบ้านหัวขัว จ.มหาสารคาม : ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลห้องสมุดชุมชน (28 ม.ค. 2565)
ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเครือ จ.มหาสารคาม :ลงพื้นที่และสัมภาษณ์ศึกษาดูงานขั้นตอนการผลิตเส้นไหม เพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือ "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" (26 ม.ค. 2565)
ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองทุ่ม : งานสืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ (บูชาแม่พระโพสพ) สู่ขวัญข้าว (25 ม.ค. 2565)
ชุมชนคุณธรรมบ้านดงน้อย อ.นาดูน จ.มหาสารคาม :ลงพื้นที่ตามโครงการตลาดวัฒนธรรม "ตลาดต้องชมพันปีจำปาศรีนคร" (8 ม.ค. 2565)
ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ศรี : กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว (13 พ.ย. 2564)
แบบฟอร์ม ใบสมัคร ชุมชนคุณธรรม (25 ต.ค. 2564)
ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเครือ : กิจกรรมวาดภาพศิลปะเศรษฐกิจพอเพียงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ (19 ต.ค. 2564)
ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเครือ : กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาทำความดี บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พัฒนาปลูกต้นจำปาศรีตามเส้นทางถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี (19 ต.ค. 2564)
ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเครือ : กิจกรรมเสวนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในมิติศาสนาฯ (13 ต.ค. 2564)
1 2 3 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม