หน้าหลัก >> ข่าวชุมชนคุณธรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวชุมชนคุณธรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวชุมชนคุณธรรม
ชุมชนคุณธรรมบ้านหัวขัว : โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application บวร Ontour (30 ส.ค. 2564)
ชุมชนคุณธรรมบ้านหัวขัว : ร่วมทอดเทียนโฮม มอบของอุปโภค บริโภค (30 ส.ค. 2564)
ชุมชนคุณธรรมบ้านหัวขัว : ลงพื้นที่ประสานงานกับทีมงานถ่ายทำบรรยากาศสะพานไม้แกดำ (30 ส.ค. 2564)
ชุมชนคุณธรรมวัดศรีสวัสดิ์ : โครงการทอดเทียนโฮม ตามเส้นทางสะดืออีสาน ถนนสายวัฒนธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (16 ส.ค. 2564)
ชุมชนคุณธรรรมวัดทองนพคุณ : โครงการจิตอาสารวมใจเพื่อคนทั้งมวลภายใต้โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๔ (16 ส.ค. 2564)
ชุมชนคุณธรรมบ้านกุดรัง : ต่อยอดพัฒนาผลิตถัณฑ์วัฒนธรรมไทยการทอผ้ามัดหมี่ลายเสร้อยดอกหมาก (3 ส.ค. 2564)
ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเครือ : ถ่ายทำการสาธิตการทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ (3 ส.ค. 2564)
ชุมชนคุณธรรมบ้านหัวขัว : ออกตรวจประเมินชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (23 ก.ค. 2564)
ชุมชนคุณธรรมวัดชัยประสิทธิ์ : ลงพื้นที่ร่วมงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (9 ก.ค. 2564)
ชุมชนคุณธรรมวัดชัยประสิทธิ์ : ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน "บวร On Tour" จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (6 ก.ค. 2564)
ชุมชนคุณธรรมบ้านหัวขัว : ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดมหาสารคาม (E๓) (29 มิ.ย. 2564)
ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ศรี : โครงการกิจกรรมการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปี ๒๕๖๔ (25 มิ.ย. 2564)
ถอดบทเรียนชุมชนคุณธรรม (22 มิ.ย. 2564)
ชุมชนคุณธรรมวัดทองนพคุณ : โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน "บวร On Tour" จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (8 มิ.ย. 2564)
ชุมชนคุณธรรมวัดชัยประสิทธิ์ : โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน "บวร On Tour" จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (7 มิ.ย. 2564)
ชุมชนคุณธรรมบ้านหัวขัว : โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน "บวร On Tour" จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (6 มิ.ย. 2564)
ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ศรี : โครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ (3 มิ.ย. 2564)
ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ศรี : จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ ปี 2564 (26 พ.ค. 2564)
ชุมชนคุณธรรมบ้านหัวขัว : ลงพื้นที่ประสานงานดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน "บวร On Tour" จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (21 พ.ค. 2564)
ชุมชนคุณธรรมวัดทองนพคุณ :ลงพื้นที่ประสานงานดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน "บวร On Tour" จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (7 พ.ค. 2564)
1 2 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม