หน้าหลัก >> ข่าวฝึกอบรม/ประชุม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวฝึกอบรม/ประชุม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวฝึกอบรม/ประชุม
ประชุมรับเสด็จการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ร่วมงานเปิดตัวหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ ๒ (18 ม.ค. 2565)
ประชุมทางไกลการยกระดับ Soft Power ในระดับสากล และงานมหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ผ่านระบบ ZOOM (18 ม.ค. 2565)
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๕ (18 ม.ค. 2565)
เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง (ระบบ Digital Pension) สำหรับผู้ปฏิบัติงานของกหน่วยงานรัฐ รุ่นที่ ๗ ของกรมบัญชีกลาง ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx (18 ม.ค. 2565)
ประชุมคณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (17 ม.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัดการประชุมปรึกษาหารืออัตลักษณ์ลายผ้าประจำจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (14 ม.ค. 2565)
ประชุมเพื่อพิจารณาการดำเนินการแก้ไขปัญหา และบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (14 ม.ค. 2565)
ประชุมเพื่อชี้แจง ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดตัวชี้วัดระดับบุคคลของผู้ดำรงตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (14 ม.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานสื่อสร้างสรรค์ฯ ในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ "เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน" จังหวัดมหาสารคาม (12 ม.ค. 2565)
ประชุมโครงการอบรมเพิ่มความชำนาญงานการปฏิบัติงานพิธี หลักสูตรการปฏิบัติงานศาสนพิธีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบซูม (ZOOM) (11 ม.ค. 2565)
ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบ ZOOM ของกระทรวงวัฒนธรรม (11 ม.ค. 2565)
ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (10 ม.ค. 2565)
ประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลและการประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ (5 ม.ค. 2565)
ประชุมเตรียมงานตลาดวัฒนธรรมที่พระบรมธาตุนาดูน (4 ม.ค. 2565)
ฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม กล่าวปิดโครงการอบรมเพิ่มความชำนาญงานการปฏิบัติงานศาสนพิธี สัปดาห์ที่ ๔ ผ่านระบบซูม (ZOOM) ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม (4 ม.ค. 2565)
ประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลและการประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (4 ม.ค. 2565)
ประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผล และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ ๒๕๖๕ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ (3 ม.ค. 2565)
ประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผล และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ ๒๕๖๕ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (2 ม.ค. 2565)
ประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผล และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ ๒๕๖๕ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (1 ม.ค. 2565)
ประชุม ในการเตรียมงานในส่วนของฝ่ายจัดพิธีบูชามเหศักดิ์หลักเมือง และพิธีกรรมบวงสรวงแม่โพสพ งานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๕ (30 ธ.ค. 2564)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม