หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดเอกสารดาวน์โหลด ข่าว/บทความทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
แบบประเมิน อำเภอคุณธรรม (18 เม.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
แบบประเมิน องค์กรคุณธรรม (18 เม.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
แบบประเมินชุมชนคุณธรรม (18 เม.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ บวรฯ (27 ม.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 349 ครั้ง
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดมหาสารคาม ปี 2565 (27 ม.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (4 ส.ค. 2564)
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพูทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2563 (13 พ.ย. 2563)
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (29 มิ.ย. 2563)
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (15 มิ.ย. 2563)
คู่มือส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม (11 มี.ค. 2563)
ขอปรับแนวทางการจัดกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระดับภาคสงฆ์ (10 มี.ค. 2563)
การเสนอชื่อเด็กเพื่อคัดเลือกรับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรและของขวัญจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (17 ธ.ค. 2562)
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (6 ธ.ค. 2562)
กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (19 ก.ย. 2562)
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3 พ.ค. 2562)
ประกาศ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานซักรีด กลุ่มงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม (30 เม.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานซักรีด (29 เม.ย. 2562)
ประกาศ สภาวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการประจำสภาวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่ง อาสาสมัครวัฒนธรรม (อสว.) (26 เม.ย. 2562)
ประกาศ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (พนักงานซักรีด) อัตราว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 9,300 บาท (เก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) (25 เม.ย. 2562)
ประกาศ สภาวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการประจำสภาวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่ง อาสาสมัครวัฒนธรรม (อสว.) (25 เม.ย. 2562)
1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙ E-mail : [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม