หน้าหลัก >> ข่าวฝึกอบรม/ประชุม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวฝึกอบรม/ประชุม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวฝึกอบรม/ประชุม
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคามครั้งที่ 4/2564 (28 มิ.ย. 2564)
สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 (28 มิ.ย. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม นำเครือข่ายทางวัฒนธรรมร่วมอบรมออนไลน์สร้างภูมิคุ้มกันในมิติทางวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ผ่านซูม ของกระทรวงวัฒนธรรม (25 มิ.ย. 2564)
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมสภาวัฒนธรรมระดับอำเภอ ในพื้นที่อำเภอแกดำ (25 มิ.ย. 2564)
ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาจัดทำแผนภัยคุกคามด้านความมั่นคงตามโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล (23 มิ.ย. 2564)
ประชุมพิจ่ารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๖๔ (23 มิ.ย. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม นำเครือข่ายทางวัฒนธรรมร่วมอบรมออนไลน์สร้างภูมิคุ้มกันในมิติทางวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ผ่านซูม ของกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๕ (23 มิ.ย. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม กรมการศาสนา ร่วมการถวายความรู้โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ ผ่านระบบ ZOOM (23 มิ.ย. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม นำเครือข่ายทางวัฒนธรรมร่วมอบรมออนไลน์สร้างภูมิคุ้มกันในมิติทางวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ผ่านซูม ของกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๓ (22 มิ.ย. 2564)
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมสภาวัฒนธรรมระดับอำเภอพยัคภูมิพิสัย (21 มิ.ย. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ (18 มิ.ย. 2564)
ร่วมการอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ "การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม" ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) (18 มิ.ย. 2564)
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 อำเภอเมือง​ จำนวน​ 7​ แห่ง​ อำเภอเชียงยืน​ จำนวน​ 5​ แห่ง​ (18 มิ.ย. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ (17 มิ.ย. 2564)
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 22 / 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (17 มิ.ย. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมแจกถุงปันสุขศาสนิกสัมพันธ์ฯ (17 มิ.ย. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม นำเครือข่ายทางวัฒนธรรมร่วมอบรมออนไลน์สร้างภูมิคุ้มกันในมิติทางวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ผ่านซูม ของกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๓ (17 มิ.ย. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการ ตัดสินการประกวดแต่งเพลงลูกทุ่ง ตามโครงการถนนสายวัฒนธรรม เส้นทางนครจำปาศรี ประจำปี ๒๕๖๔ (15 มิ.ย. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม นำเครือข่ายทางวัฒนธรรมร่วมอบรมออนไลน์สร้างภูมิคุ้มกันในมิติทางวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ผ่านซูม ของกระทรวงวัฒนธรรม (15 มิ.ย. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม มอบนโยบายให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สวจ.มค. (14 มิ.ย. 2564)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม