หน้าหลัก >> ข่าวฝึกอบรม/ประชุม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวฝึกอบรม/ประชุม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวฝึกอบรม/ประชุม
ร่วมประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 มีโรงเรียนเข้าร่วมประเมินจำนวน 6 โรงเรียน (11 มิ.ย. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะทำงานตรวจติดตามโครงการบรรพชา อุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศรีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ (11 มิ.ย. 2564)
จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (11 มิ.ย. 2564)
ร่วมประเมินกิจกรรมสถาบันศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 มีโรงเรียนเข้าร่วมประเมิน 5 โรงเรียน (10 มิ.ย. 2564)
ร่วมประเมิน กิจกรรมสถาบันศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 (9 มิ.ย. 2564)
ประชุมทางไกล ZOOM เรื่อง ประชุมเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT กระทรวงวัฒนธรรม (9 มิ.ย. 2564)
จัดอบรมให้ความรู้การออกแบบคิคค้น และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การพัฒนา Branding ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน (8 มิ.ย. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุม Zoom เรื่อง แนวทางการดำเนินงานกรมการศาสนา (ศพอ.) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน (7 มิ.ย. 2564)
ประชุมทางไกล ผ่านระบบ ZOOM ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม (7 มิ.ย. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะทำงานตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของกรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (28 พ.ค. 2564)
อบรม "โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2" ณ ห้องอบรมอาคารศูนย์ภาษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (27 พ.ค. 2564)
ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการคุ้มครองเด็กจังหวัดมหาสารคาม (25 พ.ค. 2564)
ประชุมผ่านระบบ ZOOM เรื่อง การดำเนินงานโครงการรวมพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย จังหวัดมหาสารคาม (21 พ.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม (20 พ.ค. 2564)
ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ (17 พ.ค. 2564)
ประชุมกลุ่มผู้ก่อตั้งมากกว่าคำว่าตลาด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม (14 พ.ค. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุม Zoom สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานกรมการศาสนา (ศพอ.,ชุมชนคุณธรรม,ลานธรรม ลานวิถีไทย) (13 พ.ค. 2564)
อ่าน 44 ครั้ง
จัดประชุมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ (12 พ.ค. 2564)
อ่าน 43 ครั้ง
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA) (7 พ.ค. 2564)
ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ด้วยระบบการประชุมทางไกล ZOOM (3 พ.ค. 2564)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม