หน้าหลัก >> ข่าวฝึกอบรม/ประชุม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวฝึกอบรม/ประชุม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวฝึกอบรม/ประชุม
ประชุมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๔ (30 เม.ย. 2564)
ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "Coaching และ Feedback อย่างผู้นำ" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางซูม (ZOOM) (30 เม.ย. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา Foresight ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเด็น ด้านสังคม ด้วยระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยระบบ ZOOM (29 เม.ย. 2564)
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม (28 เม.ย. 2564)
ประชุมวางแผนโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (21 เม.ย. 2564)
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม (20 เม.ย. 2564)
ร่วมให้การต้อนรับนายสตวัน ฮ่มซ้าย ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสประชุม​ตรวจผลงานทางวิชาการและตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 12 ผ่านระบบ ZOOM (19 เม.ย. 2564)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี​ พ.ศ 2564 จังหวัดมหาสารคาม (17 เม.ย. 2564)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี​ พ.ศ 2564 จังหวัดมหาสารคาม (16 เม.ย. 2564)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี​ พ.ศ 2564 จังหวัดมหาสารคาม (15 เม.ย. 2564)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี​ พ.ศ 2564 จังหวัดมหาสารคาม (14 เม.ย. 2564)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี​ พ.ศ 2564 จังหวัดมหาสารคาม (13 เม.ย. 2564)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี​ พ.ศ ๒๕๖๔ จังหวัดมหาสารคาม (12 เม.ย. 2564)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี​ พ.ศ 2564 จังหวัดมหาสารคาม (11 เม.ย. 2564)
ประชุมชี้แจงการเลือกตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตำบล และระดับอำเภอ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับตำบล และระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง (8 เม.ย. 2564)
ประชุมชี้แจงการเลือกตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตำบล และระดับอำเภอ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับตำบล และระดับอำเภอ ในเขตอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (7 เม.ย. 2564)
ร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาครอบครัว และงานวันครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๔ (7 เม.ย. 2564)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๔ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ณ ห้องประชุมพัฒนาชุมชน ๑๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม (7 เม.ย. 2564)
ประชุมชี้แจงการเลือกตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตำบลและระดับอำเภอ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับตำบลและระดับอำเภอ ในเขตอำเภอนาเชือก (3 เม.ย. 2564)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคามครั้งที่ 3/2564 (2 เม.ย. 2564)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม