หน้าหลัก >> ข่าวฝึกอบรม/ประชุม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวฝึกอบรม/ประชุม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวฝึกอบรม/ประชุม
ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (1 เม.ย. 2564)
ประชุมชี้แจงการเลือกตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตำบลและระดับอำเภอ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับตำบลและระดับอำเภอ ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม (1 เม.ย. 2564)
จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม ของหน่วยงาน องค์กร และอำเภอในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ๑๓ อำเภอ ห้องประชุมอำเภอนาเชือก (1 เม.ย. 2564)
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลหนองจิก และสภาวัฒนธรรมตำบลยาง อำเภอบรบือ (31 มี.ค. 2564)
ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ (30 มี.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม (30 มี.ค. 2564)
จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม ของหน่วยงาน องค์กร และอำเภอในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ๑๓ อำเภอ ห้องประชุมอำเภอเมืองมหาสารคาม (30 มี.ค. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ (30 มี.ค. 2564)
ประชุมคณะตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในอาคารศาลากลางจังหวัดและผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (29 มี.ค. 2564)
ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม ของหน่วยงาน องค์กร และอำเภอในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ๑๓ อำเภอ ห้องประชุมอำเภอกุดรัง (29 มี.ค. 2564)
ลงพื้นที่จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม ของหน่วยงาน องค์กร และอำเภอในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ๑๓ อำเภอ ห้องประชุมชั้น ๒ อำเภอบรบือ (29 มี.ค. 2564)
ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้แก่ องค์กร เครือข่าย และอำเภอ (26 มี.ค. 2564)
ประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ. ในการเสด็จไปทรงยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญชัยมงคลปารคูนุสรณ์ (26 มี.ค. 2564)
เครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลชื่นชม จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับตำบล ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (26 มี.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2564 (26 มี.ค. 2564)
ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม และที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแกดำ (25 มี.ค. 2564)
ประชุมชี้แจงการเลือกตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตำบลและระดับอำเภอ ณ ต.บัวมาศ อ.บรบือ (25 มี.ค. 2564)
รายการผู้ว่าพบประชาชนเพื่อทำการประชาสัมพันธ์งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี​ 2564​ และการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านวัฒนธรรม (25 มี.ค. 2564)
จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ให้แก่ องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม ณ ที่ว่าการอำเภออำเภอพยัคฆภูมิพิสัยและประชุมอำเภอนาดูน (24 มี.ค. 2564)
ประชุมชี้แจงการเลือกตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตำบลและระดับอำเภอ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับตำบลและระดับอำเภอ ในเขตตำบลหนองสิม (24 มี.ค. 2564)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม