หน้าหลัก >> มัลติมีเดีย
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดมัลติมีเดีย ข่าว/บทความทั้งหมด

มัลติมีเดีย
ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2562 (2 พ.ย. 2561)
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมจังหวัดมหาสารคาม (19 ก.ย. 2561)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2561 (31 ส.ค. 2561)
การเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 (22 มิ.ย. 2561)
การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (5 เม.ย. 2561)
(E-Book) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๘ วิถีไทย อัตลักษณ์ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับภาษาอังกฤษ) (22 มี.ค. 2561)
(E-Book) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๘ วิถีไทย อัตลักษณ์ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับภาษาไทย) (22 มี.ค. 2561)
ประกาศ จังหวัดมหาสารคาม โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผลการประกวดบรรยายธรรม และประกวดโต๊ะหมู่บูชา 5,7,9 ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 (9 มี.ค. 2561)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2561 จังหวัดมหาสารคาม (7 มี.ค. 2561)
ประกาศ จังหวัดมหาสารคาม โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 (5 มี.ค. 2561)
จังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญชวน ร่วมประกวด "ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองมหาสารคาม" ชิงเงินรางวัล รวม 44,000 บาท (28 ก.พ. 2561)
ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปี 2561 (9 ก.พ. 2561)
กำหนดการประกวด "โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2561" ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 (8 ก.พ. 2561)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี ร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (24 ม.ค. 2561)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญชวน บุคคล องค์กรภาครัฐ และเอกชน ชุมชน ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลต้นไม้ และการสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม (27 ธ.ค. 2560)
ขอเชิญชวนสถานศึกษาส่งแบบคัดเลือกเด็กที่มีความประพฤติดี เพื่อรับเกียรติบัตรงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของกระทรวงวัฒนธรรม (25 ธ.ค. 2560)
ขอเชิญชวน บุคคล องค์กร หน่วยงาน ส่งใบสมัครเข้ารับการเสนอชื่อการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (8 พ.ย. 2560)
ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดมหาสารคาม (8 พ.ย. 2560)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๘ วิถีไทย อัตลักษณ์ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม กระทรวงวัฒนธรรม (27 ก.ย. 2560)
โครงงานประวัติศาสตร์ เรื่องย้อนวันวาน สืบสาน วิถีชุมชน กวยบ้านสะเดาหวาน (พ.ศ.๒๒๐๐ - ปัจจุบัน) ฉบับเต็ม (4 ก.ย. 2560)
โครงงานประวัติศาสตร์ เรื่องย้อนวันวาน สืบสาน วิถีชุมชน กวยบ้านสะเดาหวาน (พ.ศ.๒๒๐๐ - ปัจจุบัน) ฉบับเต็ม
<< ก่อนหน้า 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม