หน้าหลัก >> ข่าวฝึกอบรม/ประชุม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวฝึกอบรม/ประชุม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวฝึกอบรม/ประชุม
ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงการเลือกตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตำบลและระดับอำเภอ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับตำบลและระดับอำเภอ ในเขตอำเภอนาดูน (24 มี.ค. 2564)
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (24 มี.ค. 2564)
ร่วมอบรมการเรียนรู้อัตลักษณ์ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๖ ด้วยระบบการประชุมทางไกล ZOOM (24 มี.ค. 2564)
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับ ตำบล และอำเภอ ในเขตอำเภอวาปีปทุม ทั้งหมด 14 ตำบล ณ ห้องประชุมพิทักษ์นรากรชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (24 มี.ค. 2564)
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนผลงานทางวิชาการ ในระดับปฏิบัติการเพื่อการเลื่อนระดับให้สูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ ผ่านทางออนไลน์ ( ระบบ ZOOM ) (24 มี.ค. 2564)
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับ ตำบล และอำเภอ ในเขตตำบลหนองทุ่ม ณ วัดหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (23 มี.ค. 2564)
อบรมหลักสูตร "Coaching และ Feedback อย่างผู้นำ" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางซูม (ZOOM) เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรระดับหัวหน้างาน (22 มี.ค. 2564)
จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ให้แก่ องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม ณ ที่ว่าการอำเภอชื่นชมและที่ว่าการอำเภอเชียงยืน (22 มี.ค. 2564)
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับ ตำบล และอำเภอ ในเขตเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (22 มี.ค. 2564)
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับ ตำบล และอำเภอ ในเขตอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (22 มี.ค. 2564)
ฝึกอบรมแบบห้องเรียนออนไลน์ หลักสูตร "การบริหารผลการปฏิบัติราชการ" ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน (22 มี.ค. 2564)
ประชุมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (19 มี.ค. 2564)
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับ ตำบล และอำเภอ ในเขตตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (19 มี.ค. 2564)
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับ ตำบล และอำเภอ ในเขตตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (19 มี.ค. 2564)
จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ให้แก่ องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัยและอำเภอโกสุมพิสัย (18 มี.ค. 2564)
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับ ตำบล และอำเภอ ในเขตอำเภอกันทรวิชัย ได้แก่ ตำบลโคกพระ ณ บ้านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทรวิชัย ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย (18 มี.ค. 2564)
ออกตรวจสถานประกอบกิจการร้านคาราโอเกะ ในเขตพื้นที่อำเภอบรบือและอำเภอโกสุมพิสัย เพื่อตรวจประกอบการออกใบอนุญาต (18 มี.ค. 2564)
ประชุมโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้อัตลักษณ์ชุมชน สู่การพัฒนาอย่างยั้งยืนครั้งที่ ๕ ผ่านระบบ ZOOM MEETING ของกระทรวงวัฒนธรรม (18 มี.ค. 2564)
อบรมหลักสูตร "Coaching และ Feedback อย่างผู้นำ" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางซูม (ZOOM) เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรระดับหัวหน้างาน (18 มี.ค. 2564)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม (17 มี.ค. 2564)
<< ก่อนหน้า 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม