หน้าหลัก >> ข่าวฝึกอบรม/ประชุม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวฝึกอบรม/ประชุม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวฝึกอบรม/ประชุม
ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ่าน (กชช.2ค) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 (26 ต.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔ (19 ต.ค. 2564)
ประชุมการเตรียมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยระดับจังหวัด (18 ต.ค. 2564)
ร่วมงานโครงการพัฒนาพื้นที่ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างเครือข่ายช่างทอให้เกิดเป็นชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคาม (17 ต.ค. 2564)
ประชุมกับสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การค้นหาอัตลักษณ์ สร้างตราสินค้า และขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมหาสารคาม (16 ต.ค. 2564)
ร่วมให้การต้อนรับ บุคลากรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติงานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ของ นายอุทัย ปาสารักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ (15 ต.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (14 ต.ค. 2564)
นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพ สุดยอดผู้นำอำเภอคุณธรรม รุ่นที่ ๓ ณ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม (8 ต.ค. 2564)
นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพ สุดยอดผู้นำอำเภอคุณธรรม รุ่นที่ ๒ (7 ต.ค. 2564)
นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพ สุดยอดผู้นำอำเภอคุณธรรม รุ่นที่ ๑ (6 ต.ค. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิพระบรมธาตุนาดูน จัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อน ถนนสายวัฒนธรรม/ตลาดวัฒนธรรมนำร่อง และการประชุมผ่านระบบซูม (ZOOM) (5 ต.ค. 2564)
ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ (4 ต.ค. 2564)
ประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (29 ก.ย. 2564)
ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ (29 ก.ย. 2564)
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่านระบบ ZOOM Meeting (28 ก.ย. 2564)
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ. ศ. 2547 (28 ก.ย. 2564)
ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom ) (27 ก.ย. 2564)
ประชุมหารือการใช้สถานที่พระบรมธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นถนนสายวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรมนำร่อง ของกระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบซูม (ZOOM) (27 ก.ย. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ให้โอวาท พนักงานราชการเฉพาะกิจในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้มาทำสัญญาจ้างตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (27 ก.ย. 2564)
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (17 ก.ย. 2564)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม