หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดเอกสารดาวน์โหลด ข่าว/บทความทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ ประจำปี 2562 (25 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่องขอยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (จ้างเหมาบริการ) (22 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม ผลการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562 (15 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562 (15 มี.ค. 2562)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม รับสมัคร เยาวชน เข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน ชิงเงินรางวัลกว่า 14,000 บาท พร้อมโล่รางวัล (8 มี.ค. 2562)
จังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญชวน ร่วมส่งภาพเข้าประกวด "ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองมหาสารคาม" ชิงเงินรางวัล รวม 25,000 บาท (24 ม.ค. 2562)
ขอเชิญชวน สถานศึกษาทุกแห่ง ส่งแบบคัดเลือกเด็กประพฤติดี มีค่านิยม เพื่อเข้ารับรางวัล "เด็กประพฤติดี มีค่านิยม" จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (4 ม.ค. 2562)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญชวนสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 (21 ธ.ค. 2561)
ประกาศ จังหวัดมหาสารคาม โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 (21 ธ.ค. 2561)
ประกาศ!!! สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (จ้างเหมาบริการ) (17 ธ.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (จ้างเหมาบริการ) (12 ธ.ค. 2561)
ขอเชิญชวน เสนอรายชื่อ องค์กร หน่วยงาน ที่มีผลงานเป็นประจักษ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2561 เข้ารับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2562 (16 พ.ย. 2561)
เชิญชวน หน่วยงาน บุคคล ชุมชนที่สนใจ ส่งกระทงร่วมประกวด ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี/ชิงถ้วยรางวัลรองนายกรัฐมนตรี/ชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม/ชิงถ้วยรางวัลปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (7 พ.ย. 2561)
ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2562 (2 พ.ย. 2561)
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมจังหวัดมหาสารคาม (19 ก.ย. 2561)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2561 (31 ส.ค. 2561)
การเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 (22 มิ.ย. 2561)
การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (5 เม.ย. 2561)
ประกาศ จังหวัดมหาสารคาม โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผลการประกวดบรรยายธรรม และประกวดโต๊ะหมู่บูชา 5,7,9 ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 (9 มี.ค. 2561)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2561 จังหวัดมหาสารคาม (7 มี.ค. 2561)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม