หน้าหลัก >> ข่าวฝึกอบรม/ประชุม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวฝึกอบรม/ประชุม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวฝึกอบรม/ประชุม
ประชุมงานพิธีสมโภชสะดืออีสานในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ และพิธีบรรจุดินและน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ทุกจังหวัดในภาคอีสาน (17 ก.ย. 2564)
ร่วมเสวนาสภากาแฟ จัดตั้งปรับปรุงพิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี อ นาดูน ร่วมกับ อบจ มค ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (16 ก.ย. 2564)
ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคมให้เป็นองค์กรภาคเอกชน ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม (15 ก.ย. 2564)
ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์บฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (15 ก.ย. 2564)
ประชุมฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (14 ก.ย. 2564)
ประชุมเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ.​ 2564 (8 ก.ย. 2564)
ประชุมติดตามการดำเนินโครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี) (8 ก.ย. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม (7 ก.ย. 2564)
ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ (2 ก.ย. 2564)
ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ด้วยระบบการประชุมทางไกล ZOOM (1 ก.ย. 2564)
กิจกรรมเสวนาระดมความคิดแนวทางการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยในประเทศจีน ร่วมกับสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM Webinar) ของกระทรวงวัฒนธรรม (1 ก.ย. 2564)
ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดมหาสารคาม ( E๓) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (31 ส.ค. 2564)
จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดมหาสารคาม เพื่อพิจารณาคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (31 ส.ค. 2564)
จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ (30 ส.ค. 2564)
อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านโดยการผลิตสื่อเผยแพร่บนโลกออนไลน์ ผ่านระบบซูม ZOOM ของกระทรวงวัฒนธรรม (30 ส.ค. 2564)
ร่วมสัมมนาสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผ่านระบบ Zoom (26 ส.ค. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (25 ส.ค. 2564)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (20 ส.ค. 2564)
เข้าร่วมการตรวจราชการ รอบ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ผ่านระบบซูม ZOOM ของผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (นายสตวัน ฮ่มซ้าย) (19 ส.ค. 2564)
ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ (4 ส.ค. 2564)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม