หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดเอกสารดาวน์โหลด ข่าว/บทความทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2561 (31 ส.ค. 2561)
การเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 (22 มิ.ย. 2561)
การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (5 เม.ย. 2561)
ประกาศ จังหวัดมหาสารคาม โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผลการประกวดบรรยายธรรม และประกวดโต๊ะหมู่บูชา 5,7,9 ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 (9 มี.ค. 2561)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2561 จังหวัดมหาสารคาม (7 มี.ค. 2561)
ประกาศ จังหวัดมหาสารคาม โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 (5 มี.ค. 2561)
จังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญชวน ร่วมประกวด "ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองมหาสารคาม" ชิงเงินรางวัล รวม 44,000 บาท (28 ก.พ. 2561)
ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปี 2561 (9 ก.พ. 2561)
กำหนดการประกวด "โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2561" ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 (8 ก.พ. 2561)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี ร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (24 ม.ค. 2561)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญชวน บุคคล องค์กรภาครัฐ และเอกชน ชุมชน ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลต้นไม้ และการสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม (27 ธ.ค. 2560)
ขอเชิญชวนสถานศึกษาส่งแบบคัดเลือกเด็กที่มีความประพฤติดี เพื่อรับเกียรติบัตรงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของกระทรวงวัฒนธรรม (25 ธ.ค. 2560)
ขอเชิญชวน บุคคล องค์กร หน่วยงาน ส่งใบสมัครเข้ารับการเสนอชื่อการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (8 พ.ย. 2560)
ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดมหาสารคาม (8 พ.ย. 2560)
โครงงานประวัติศาสตร์ เรื่องย้อนวันวาน สืบสาน วิถีชุมชน กวยบ้านสะเดาหวาน (พ.ศ.๒๒๐๐ - ปัจจุบัน) ฉบับเต็ม (4 ก.ย. 2560)
โครงงานประวัติศาสตร์ เรื่องย้อนวันวาน สืบสาน วิถีชุมชน กวยบ้านสะเดาหวาน (พ.ศ.๒๒๐๐ - ปัจจุบัน) ฉบับเต็ม
โครงงานประวัติศาสตร์ เรื่องย้อนวันวาน สืบสาน วิถีชุมชน กวยบ้านสะเดาหวาน (พ.ศ.๒๒๐๐ - ปัจจุบัน) (7 ก.ค. 2560)
การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคณประโยชน์ต่อกระรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (5 ก.ค. 2560)
คำสั่งการมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม และมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้ประสานงานอำเภอตามภารกิจ ประจำปี ๒๕๖๐ (16 มิ.ย. 2560)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญชวน ร่วมประกวดลายผ้าขาวม้า และการประกวดหมอลำกลอน และการประกวดอาหาร ตามโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ๘ วิถีไทย อัตลักษณ์ของชุมชน ภายใต้กิจกรรมตักสิลามหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ (24 มี.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 241 ครั้ง
ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา - ระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ เรื่องโครงการประกวดคลิปวีดิโอหัวข้อ "ตามรอยพ่อ" อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ (7 ธ.ค. 2559)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม