หน้าหลัก >> ข่าวฝึกอบรม/ประชุม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวฝึกอบรม/ประชุม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวฝึกอบรม/ประชุม
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๔ (30 ก.ค. 2564)
ประชุมวางแผนและติดตามความคืบหน้าของงานกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (30 ก.ค. 2564)
ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E๓) ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองปอ หมู่ 2 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม (29 ก.ค. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (27 ก.ค. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามออกตรวจประเมินชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด (23 ก.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๔ (23 ก.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2 /2564 ณ ห้องประชุม409 ศาลากลางจังหวัดชั้น 4 (22 ก.ค. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามออกตรวจประเมินชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด (22 ก.ค. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามออกตรวจประเมินชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม อและอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด (21 ก.ค. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามออกตรวจประเมินชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม อและอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด (20 ก.ค. 2564)
ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (20 ก.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 27/2564 ซึ่งมีคณะกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมการประชุม โดยมีการประชุมผ่านระบบ VDO Conference (19 ก.ค. 2564)
ประชุมเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ (สป.วธ.) ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผ่าน Zoom (19 ก.ค. 2564)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงวัฒนธรรม" ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM (15 ก.ค. 2564)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงวัฒนธรรม" ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM (15 ก.ค. 2564)
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอกุดรัง ณ ห้องประชุมร้านค้า "ฮักกุดรัง" ตลาดกลางโสกขุ่น อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (15 ก.ค. 2564)
ประสานงานเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ งานถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี ระหว่างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม และทีมงานออแกไนซ์ และห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ (14 ก.ค. 2564)
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอยางสีสุราช ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอยางสีสุราช ชั้น 2 (14 ก.ค. 2564)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจังหวัดมหาสารคาม (14 ก.ค. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔ (12 ก.ค. 2564)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม