หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดเอกสารดาวน์โหลด ข่าว/บทความทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ฉบับสมบูรณ์ (1 ธ.ค. 2559)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (30 พ.ย. 2559)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ (31 ต.ค. 2559)
จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ เปิดรับสมัครและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (20 ต.ค. 2559)
แนวทางการพัฒนางานและการบูรณาการ การดำเนินงานวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาคของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (11 ต.ค. 2559)
ประกาศ ผู้สอบผ่าน!!! สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (29 ก.ย. 2559)
ประกาศ!!! สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (23 ก.ย. 2559)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (14 ก.ย. 2559)
เส้นทางท่องเที่ยว ๑๓ อำเภอ สินค้าของดีทางวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม (24 ส.ค. 2559)
สรุปผลการดำเนินงาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สนง.วธจ.มค. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (8 ก.พ. 2559)
ประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา ปีที่ ๑-๓ จังหวัดมหาสารคาม ๒๕๕๙ (8 ก.พ. 2559)
การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๙ (8 ก.พ. 2559)
เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประกวดโต๊ะหมู่บูชา สวดมนต์ต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประกวดบรรยายธรรม จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๙ (8 ก.พ. 2559)
เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะประจำปี ๒๕๕๙ (29 ม.ค. 2559)
ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เรื่องรับสมัครเหมาบริการบุคคลากรภานนอกประจำปี ๒๕๕๘ ลง ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ (13 ต.ค. 2558)
โครงการประกวด เรียงความและบทร้อยกรองภายใต้ชื่อ "๑๕๐ ปี มหาสารคาม" (16 มิ.ย. 2558)
ประกาศผลประกวดสื่อสร้างสรรค์ “ภาพยนตร์สั้น” จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๘ (30 เม.ย. 2558)
ประกาศผลกาประเมินร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (26 มี.ค. 2558)
รายละเอียดการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘ (3 ก.พ. 2558)
ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกชินส่วนชนิดแขวน วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ (30 ม.ค. 2558)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม