หน้าหลัก >> ข่าวฝึกอบรม/ประชุม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวฝึกอบรม/ประชุม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวฝึกอบรม/ประชุม
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการ ตัดสินการประกวดหนังสั้นท่องเที่ยวมหาสารคาม (Smart Media) ตามโครงการถนนสายวัฒนธรรม เส้นทางนครจำปาศรี ประจำปี ๒๕๖๔ (9 ก.ค. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการ ตัดสินการประกวดสมุดภาพเล่าเรื่อง ตามโครงการถนนสายวัฒนธรรม เส้นทางนครจำปาศรี ประจำปี ๒๕๖๔ (9 ก.ค. 2564)
การประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี (8 ก.ค. 2564)
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ (8 ก.ค. 2564)
ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม (7 ก.ค. 2564)
การประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองมหาสารคาม (7 ก.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564 (6 ก.ค. 2564)
ประชุมออนไลน์ ผ่าน Zoom เรื่อง แนวทางการดำเนินงานกรมการศาสนา (5 ก.ค. 2564)
ประชุมทางไกล ผ่านระบบ ZOOM ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๔ (5 ก.ค. 2564)
อบรมโครงการทบทวนความรู้และเพิ่มความชำนาญการปฏิบัติงานพิธีฯ (2 ก.ค. 2564)
ประชุมเตรียมการจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (1 ก.ค. 2564)
อบรมโครงการทบทวนความรู้และเพิ่มความชำนาญการปฏิบัติงานพิธีฯ (1 ก.ค. 2564)
นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม มอบนโยบายการปฏิบัติงานกรณีพิเศษให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สวจ.มค. (30 มิ.ย. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้สนับสนุนผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมมืออาชีพ วันที่ ๒ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM (30 มิ.ย. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้สนับสนุนผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมมืออาชีพ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM (29 มิ.ย. 2564)
ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2564 (29 มิ.ย. 2564)
ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดมหาสารคาม (29 มิ.ย. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (29 มิ.ย. 2564)
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอบรบือ (29 มิ.ย. 2564)
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอวาปีปทุม (28 มิ.ย. 2564)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม