หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดเอกสารดาวน์โหลด ข่าว/บทความทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
รายละเอียด สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง (21 ม.ค. 2558)
รายละเอียดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "ภาพยนตร์สั้น"จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (8 ม.ค. 2558)
รายละเอียดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๕๘ (8 ม.ค. 2558)
โลโก้ตราสัญลักษณ์ ๑๕๐ ปี มหาสารคาม (9 ธ.ค. 2557)
เอกสารรายละเอียดการประกวดขับร้องเพลงชาติร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (26 พ.ย. 2557)
รายงานผลการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ (17 ต.ค. 2557)
ประกาศคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ (7 ต.ค. 2557)
ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามจัดโครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับจังหวัด (19 ก.ย. 2557)
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์,ร้านเช่า,แลกเปลี่ยน จำหน่ายภาพยนตร์วีดิทัศน์,ร้านเกม,ร้านคาราโอเกะ (17 ก.ย. 2557)
แนวทางปฏิรูปจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กิจกรรม "เส้นทางปฏิรูปประเทศไทย" (17 ก.ย. 2557)
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (1 ก.ย. 2557)
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการในพื้นที่ ๑๓ อำเภอ ดังรายละเอียดในโครงการ (27 ส.ค. 2557)
ประกาศผลการตัดสินตราสัญลักษณ์ ๑๕๐ ปี มหาสารคาม วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ (24 มิ.ย. 2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามเงือนไขการให้บริการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ประกอบกิจการร้านเกมคอมพิวเตอร์ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม (19 มิ.ย. 2557)
แบบฟอร์มสั่งซื้อเสื้อ “บุญซำฮะ ฮู้ฮักสามัคคี ชาวมหาสารคาม” (12 มิ.ย. 2557)
วิธีการนำเสนอ (Presentation) Microsoft PowerPoin (28 พ.ค. 2557)
ประกาศผลการประเมินร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (26 พ.ค. 2557)
ใบสมัครการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ๑๕๐ ปี มหาสารคาม (15 พ.ค. 2557)
เอกสารรายละเอียดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ๑๕๐ ปี มหาสารคาม (14 พ.ค. 2557)
โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๗ (27 มี.ค. 2557)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
  30/06/2564 ถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาศรี
     ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒, ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด, ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม, ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๕๔๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม