รางวัลชนะเลิศ
ชื่อภาพ ครอบครัวเจ้าแฝดสามร่วมปั่นเพื่อแม่
คำบรรยายภาพ พ่อ แม่ และลูกแฝดสาม ร่วมกันปั่นจักรยานยานเย็นกันอย่างอบอุ่น
ชื่อช่างภาพ คุณกนกวรรณ กุลวัฒนศาล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อภาพ ลูกชาวปัตตานีทำเพื่อแม่
คำบรรยายภาพ ลูกๆ ชาวปัตตานีตั้งใจที่จะปั่นเพื่อแม่
ชื่อช่างภาพ คุณประกาย หะยีวามิง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อภาพ รัก
คำบรรยายภาพ ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามในโลก มันเป็นต้นกำเนิดของคำว่า แม่ เพราะถ้าไม่มีความรัก ไม่มีคู่ครอง ก็ไม่มีลูก และไม่ได้เป็นแม่
ชื่อช่างภาพ คุณณวรัญญ์ ศิริสุนทร
รางวัลชมเชย
ชื่อภาพ ศรัทธา
คำบรรยายภาพ ขบวน Bike For Mom กำลังปั่นผ่านบริเวณวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีอายุกว่าร้อยปี
ชื่อช่างภาพ คุณปิลันธ์ อำไพรัตน์
ชื่อภาพ ยายขอถวายแด่องค์ราชินี
คำบรรยายภาพ ถึงจะแก่มากแล้วแต่ยายก็ถือเป็นโอกาสที่จะได้ทำงานนี้เพื่อ
ถวายแด่สมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยอันเป็นที่เคารพรักยิ่ง
ชื่อช่างภาพ คุณไพฑูรย์ เพ็ชรศิริ
ชื่อภาพ เกาะแน่นๆ นะลูกนะ
คำบรรยายภาพ อดยิ้มไม่ได้ เมื่อเห็นแม่ๆ ลูกๆ แสดงออกถึงความรัก ความผูกพันต่อกันี
ชื่อช่างภาพ คุณฑิฆัมพร เสนีย์วาสน์
ชื่อภาพ เป้าหมายเดียวกัน
คำบรรยายภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ มีความหลากหลายแตกต่างกันไป แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ปั่นแสดงความรักต่อแม่ของแผ่นดิน
ชื่อช่างภาพ คุณภพรัตน์ ศรีกุล
ชื่อภาพ กำลังใจ
คำบรรยายภาพ Bike for Mom เป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ทุกคนอยากมีส่วนรวม แม้จะเป็นเพียงหัวใจดวงเล็กๆ แต่ก็เปี่ยมไปด้วยความรักที่ส่งผ่านความรู้สึกดีๆ เท่าที่จะทำได้ เพื่อแสดงถึงความรักต่อทุกคนและต่อแม่หลวงของปวงชนชาวไทย
ชื่อช่างภาพ คุณพลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล
ชื่อภาพ พรุ่งนี้หนูจะปั่นเพื่อแม่ครับ
คำบรรยายภาพ ในเย็นวันที่15 สิงหาคม 2558 หนูน้อย เตรียมพร้อม ทั้งตัวเองและรถจักรยานคู่ชีพ คุณย่าตัดผมทรงใหม่ เพื่อไปร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ในวันรุ่งขึ้น
ชื่อช่างภาพ คุณชูศักดิ์ อุทัยภาณุมาศ
ชื่อภาพ ร่วมใจปั่น
คำบรรยายภาพ ประชาชนชาวร้อยเอ็ด รวมพลังเข้าร่วมกิจกรรมBike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ผ่านวัดบูรพาภิราม หรือ วัดพระเจ้าใหญ่ พระคู่บ้านคู่เมือง
ชื่อช่างภาพ คุณอัชญาพร สัมฤทธิ์
ชื่อภาพ หัวใจเพื่อแม่
คำบรรยายภาพ ทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อแม่ของแผ่นดิน
ชื่อช่างภาพ คุณวิลาสินี สถาวรนันท์
ชื่อภาพ เพื่อนร่วมทางที่ดีที่สุด
คำบรรยายภาพ เชื่อได้ว่าคนที่จะเดินร่วมทางไปกับได้ตลอดชีวิตคือพ่อกับแม่
ชื่อช่างภาพ คุณสุวรรณ ธนะศรีรังกูล
ชื่อภาพ ปลดปล่อย
คำบรรยายภาพ พสกนิกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่ ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลานิลจำนวน 2แสนตัวลงสู่กว้านพะเยา เพื่อเป็นพระราชกุศล แด่แม่ของแผ่นดิน
ชื่อช่างภาพ คุณนพดล เชี่ยวพาณิชย์กุล
   


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์