เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ. >> สัมภาษณ์ปลัด
สัมภาษณ์ปลัด วธ. ประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน และหมกรรมหน้ากากนานาชาติ "พีธีโบราณ วันโฮม"

วันที่ 25 มิ.ย. 2560
 

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวง การละเล่นผีตาโขน และมหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2560 โดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางสุนันทา มิตรงาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสัมฤทธิ์ สุภามา วัฒนธรรมจังหวัดเลย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประชาชนชาวอำเภอด่านซ้าย และนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมในพิธี ณ วัดโพนชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชม