เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง >> ภาคกลาง >> นครปฐม
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

วันที่ 9 ก.ค. 2560

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมได้มอบหมายให้ นางจริญญา จัก่รกาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ระหว่างที่ 8-9 กรกฎาคม 60 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพลงอีแซว ตำนานพญากง พญาพาน
2. การประกวดรถเทียนพรรษา
3. ขบวนแห่เทียนพรรษา
โดยชุมชนคุณธรรมเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ ชุมชนคุณธรรมวัดสระสี่มุม และชุมชนคุณธรรมบ้านทุ่งผักกูด เข้าร่วมขบวนแห่ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชม