เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ. >> ข่าวเด่น วธ.
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 13 ม.ค. 2561

วันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของกระทรวงวัฒนธรรมและมอบเกียรติบัตรเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เปิดพื้นที่ให้เยาวชนเรียนรู้ศาสตร์พระราชา-ศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ-สร้างเด็กไทยยุค 4.0 โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เด็ก เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและลานกระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชม