เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ. >> สัมภาษณ์รัฐมนตรี
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของกระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 13 ม.ค. 2561

วันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของกระทรวงวัฒนธรรมและมอบเกียรติบัตรเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เปิดพื้นที่ให้เยาวชนเรียนรู้ ศาสตร์พระราชาศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อสร้างเด็กไทยยุค 4.0 โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เด็ก เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและลานกระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชม