เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ. >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ชู “ญี่ปุ่น”ต้นแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิม โบราณสถาน-ชุมชน-ต้นไม้เก่าแก่

วันที่ 6 ก.พ. 2561


ชู "ญี่ปุ่น”ต้นแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิม โบราณสถาน-ชุมชน-ต้นไม้เก่าแก่
แนะศึกษา 3 พิพิธภัณฑ์ เด่นแสดงผลงานมานุษยวิทยา สถาปัตยกรรมและการสร้างเมือง

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวในการบรรยายในงานการบรรยายทางวิชาการประกอบนิทรรศการพิเศษ "วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น" เมื่อเร็วๆนี้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครว่า ประเทศไทยกับญี่ปุ่นมีการติดต่อกันมากว่า 600 ปี ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา130 ปี ซึ่งสองประเทศมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดตั้งแต่ระดับราชวงศ์ ระดับรัฐบาล ภาคเอกชนและประชาชน รวมถึงมีความสัมพันธ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมได้มีการติดต่อและแลกเปลี่ยนระหว่างสองประเทศมาตลอด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ญี่ปุ่นนับเป็นอย่างของประเทศที่มีการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม แต่ยังคงสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเห็นได้จากการมีโบราณสถานและชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่ท่ามกลางเมือง ยุคใหม่เช่นเดียวกับประเทศไทย อันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความคล้ายกันของสองประเทศ ทั้งนี้ญี่ปุ่นมีความโดดเด่นด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิตและชุมชนดั้งเดิม ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติอยู่มากมาย จูงใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชม ช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศ อาทิ โบราณสถาน ชุมชนเก่าร้านอาหารอร่อยและร้านขนมเก่าแก่ รวมถึงมีการอนุรักษ์ต้นไม้โบราณโดยประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติ ซึ่งได้นำแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ ของ วธ. เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประชาชน อาทิ โครงการรุกขมรดกแห่งแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี โครงการถนนสายวัฒนธรรมและตลาดวัฒนธรรม โครงการร้านอาหารอร่อย 100 ปี เป็นต้น

นอกจากนี้ ญี่ปุ่นมีพิพิธภัณฑ์อยู่ทั่วประเทศ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นควรที่จะเข้าไปศึกษาหาความรู้อย่างมาก 3 แห่ง ได้แก่ เนชั่นแนลมิวเซียมออฟ เทคโนโลยี เมืองโอซาก้าจัดแสดงผลงานด้านมนุษยวิทยาในยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์และยุคใหม่ทั่วโลก  และเมจิมุระมิวเซียม เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแสดงสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์และสิ่งของในยุคเมจิ รวมถึงเอโดะ-โตเกียวมิวเซียม จัดแสดงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเมืองโตเกียวในยุคเอโดะจนถึงปัจจุบัน  มีนิทรรศการประจำจัดแสดงแบบจำลอง อาทิ สะพานนิฮมบะชิโรงละครสมัยเอโดะ เป็นต้น ซึ่งเป็นแบบอย่างของพิพิธภัณฑ์ที่แสดงความเป็นมาของการสร้างเมืองให้แก่ประเทศต่างๆได้เป็นอย่างดี


-----------------------------------------------


นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชม