เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ. >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรมพิเศษ “วิวาห์อาเซียน” ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ ก.พ. และ ๑๐ - ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๑

วันที่ 7 ก.พ. 2561

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรมพิเศษ "วิวาห์อาเซียน” ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ ก.พ. และ ๑๐ - ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๑
และชมนิทรรศการวัฒนธรรมประเพณีการแต่งงานในอาเซียนได้ตลอดเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ๒๕๖๑
ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น ๓ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


Marry Me! ASEAN Special event on 10 - 11 February & 10 - 11 March 2018
and exhibition "Wedding in ASEAN” in February & March 2018
at ASEAN Cultural Center, 3rd floor of The Ratchadamneon Contemporary Art.
*เข้าร่วมกิจกรรมโดย ไม่เสีย ค่าใช้จ่าย*
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐ ๒๒๒๔ ๔๒๗๙
Facebook: ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ASEAN Cultural Center
เว็บไซต์ www.elibrary-acc.com
*Free of charge*
For more information please contact 0 2224 4279
Facebook: ASEAN Cultural Center
website: www.elibrary-acc.com


นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชม