เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ. >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมศิลป์ รายงานสถานการณ์น้ำท่วมโบราณสถาน พบยังไม่ถึงขั้นวิฤติ-สั่งติดตาม-เฝ้าระวังโบราณสถานสำคัญ

วันที่ 28 ก.ย. 2559

                          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานเกี่ยวกับมาตรการและสถานการณ์น้ำท่วมและโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ต่างๆ จากกรมศิลปากร ซึ่งในเบื้องต้นผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 1- 15 ได้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมโบราณสถานพบว่าในพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 3 อยุธยา เบื้องต้นมีโบราณที่ได้รับผลกระทบในบางส่วนจากระดับน้ำท่วม มี 3 แห่ง ได้แก่ วัดบุญกันนาวาส วัดไชยวัฒนาราม วัดธรรมาราม อย่างไรก็ตามโบราณสถานทั้ง 3 แห่ง ขณะนี้ระดับน้ำยังไม่ส่งผลกระทบถึงขั้นวิกฤติแต่อย่างใด นอกจากนี้ในพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 7 น่าน ได้รับรายงานว่ามี วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน ได้รับผลกระทบในบางส่วนเช่นกัน ขณะที่สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด รายงานว่ามีโบราณสถาน 2 แห่ง ได้รับผลกระทบในบางส่วนจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขัง ได้แก่ วัดขอนแก่นเหนือ อำเภอเมือง และปราสาทบ้านหนองกู่ อำเภอวัชบุรี
 
 
                         นายวีระ กล่าวว่า ส่วนโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรอื่นๆ ขณะนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กรมศิลปากร สั่งกำชับไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเฝ้าระวังโบราณสถานสำคัญๆ ในพื้นที่ต่างๆ หรือโบราณสถานที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะถูกน้ำท่วม รวมทั้งให้วางมาตรการดูแลหรือมาตรการป้องกันหากเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ เฉียบพลัน อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้กรมศิลปากร รายงานสถานการณ์น้ำท่วมและโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นระยะๆ

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชม