เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ. >> สัมภาษณ์รัฐมนตรี
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ "เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย 2560"

วันที่ 25 ม.ค. 2560
 
          วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ "เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย 2560" เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่และกระตุ้นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนจากจังหวัดต่างๆ 4 ภาค อาทิ ปัตตานี สุโขทัย พระนครศรีอยุธยาและอุบลราชธานี และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม
 
 

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชม