เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ. >> ข่าวเด่น วธ.
​ ไทย-ญี่ปุ่นร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่วัดเน็นบุตสึชู พระสงฆ์ ภิกษุณี และชาวญี่ปุ่นพร้อมใจร่วมพิธีกว่า 3 พันคน

วันที่ 5 ก.พ. 2560

            เมื่อ​วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น(ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น) ที่วัดเน็นบุตสึชู จังหวัดเฮียวโกะเมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.)ของไทย กับประเทศญี่ปุ่น โดยวัดเน็นบุตสึชู ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งคณะผู้แทนไทย นำโดย พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ วธ. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นายดุสิต เมนะพันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ข้าราชการ วธ.และกต.จากกรุงโตเกียวและนครโอซากา พร้อมด้วยพระอาจารย์คิวเซ อินชินโจ ผู้ก่อตั้งวัดเน็น บุต สึชู พระชินไก โคริ เจ้าอาวาส นายคาสุฮิกิ ฮิชิมุระ ประธานบอร์ดบริหารวัด ผู้แทนระดับสูงของประเทศญี่ปุ่น พระสงฆ์ ภิกษุณี และพุทธศาสนิกชนญี่ปุ่นกว่า 3,0 00 คน พร้อมใจกันประกอบพิธีกรรม
            ​พลเอกธนะศักดิ์ กล่าวว่า ประเทศไทยและญี่ปุ่นได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเน็นบุตสึชู ซึ่งไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์มานานกว่า 600 ปี นับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาได้ มีการเจริญพระราชไมตรีระหว่างพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ ดำรงอยู่อย่างมั่นคงในช่วง 130 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต พระราชวงศ์ของไทยและพระราชวงศ์ ของญี่ปุ่นได้เสด็จฯเยือน เพื่อกระชับพระราชไมตรีระหว่าง ประเทศทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ราชวงศ์ญี่ปุ่นได้ทรงไว้ทุกข์ เป็นเวลา 3 วัน และพุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุ่นพร้อมใจกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย และวันนี้ญี่ปุ่นร่วมกับไทยประกอบพิธีนี้อีกครั้ง ทั้งนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะแห่ง ญี่ปุ่น จะเสด็จฯเยือนประเทศไทยในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวัง
            พลเอกธนะศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)และกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และญี่ปุ่นจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดเน็นบุตสึชู จังหวัดเฮียวโกะ โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่ 4 กุมภาพพันธ์ ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้มี การจัดแสดงภาพถ่ายและมีเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวดได้แก่ 1.การแสดง ความอาลัย ประกอบด้วยการแสดงความอาลัยในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการแสดงความอาลัยในประเทศญี่ปุ่น และจากผู้นำและประมุขประเทศ 2.พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3.พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 4.ความสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์ไทยและพระราชวงศ์ญี่ปุ่น และ 5.ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นทั้งด้านการทูตและการค้าที่ มานานกว่า 600 ปี นับตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยามาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ได้ มีการลงนามปฏิญญาทางการทูตและการค้าในปีพ.ศ. 2430 สมัยรัชกาลที่ 5 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 130 ปี ทั้งนี้ หลังจากนี้จะมีการนำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติไปจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยโซคะ กรุงโตเกียวในช่วงเดือนเมษายนนี้
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชม