เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ. >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เผยยอดผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพิ่มขึ้น 1.7 แสนคน ชี้เยาวชน-ปชช.-นักท่องเที่ยว สนใจศึกษา-ชมขั้นตอนการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ ราชยาน

วันที่ 23 ก.พ. 2560

          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ กรมศิลปากร (ศก.) ได้รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ด้านแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมในส่วนของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 พบว่า มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 225, 052 คน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2558 ในช่วงเวลาเดียวกันที่มีผู้เข้าชม 53,913 คน ปรากฏว่ามีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น 171,139 คน คิดเป็นร้อยละ 317.44 เหตุผลที่มี ผู้เข้าชมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาได้มอบนโยบายให้กรมศิลปากรดำเนินการปรับปรุงห้องจัดการแสดงและระบบนำชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครใหม่ ห้องประวัติศาสตร์ชาติไทย ภายในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน เพื่อดึงดูดเยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์มากขึ้น และอีกหนึ่งเหตุผลเนื่องจากประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับการบูรณปฏิสังขรณ์พระมหาพิชัยราชรถ ราชรถ ราชยานและพระยานมาศ รวมทั้งเครื่องประกอบในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงเดินทางเข้ามาศึกษาหาความรู้และชมขั้นตอนบูรณปฏิสังขรณ์ที่โรงราชรถ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครอย่างต่อเนื่อง
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า กรมศิลปากรยังได้รายงานด้วยว่า ปีงบประมาณ 2560 ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – 7 กุมภาพันธ์ 2560 สถิติของมีผู้เข้าชมนิทรรศการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งสิ้นจำนวน 38, 443 คน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ซึ่งมีผู้เข้าชมนิทรรศการจำนวน 6,035 คน ทั้งนี้ ขณะนี้มีผู้เข้าชมนิทรรศการมากกว่าปีงบฯ ที่ผ่านมานั้นเพิ่มขึ้นกว่า 6 เท่า ทั้งนี้ ได้รับรายงานสาเหตุที่สถิติมีผู้เข้าชมนิทรรศการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชนให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการดังกล่าว ซึ่งได้รวบรวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญด้วยพระวิริยอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถ เพื่อพระราชทานความผาสุกร่มเย็นแก่พสกนิกร ทั่วประเทศ รวมทั้งจัดแสดงเอกสารจดหมายเหตุ ภาพถ่าย สื่อโสตทัศนศึกษา และจำลองบรรยากาศที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริง รวม 27 หัวข้อ
          อย่างไรก็ตามผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวยังสามารถเดินทางเข้าชมได้ทุกวัน เว้นวันเสาร์- อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามโทร.0 2902 7940 - 42 ต่อ 103 และ 113

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชม