เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ. >> สัมภาษณ์รัฐมนตรี
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขมราฏร์ธานี

วันที่ 4 เม.ย. 2560
 
          วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขมราฏร์ธานี โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐและประชาชนเข้าร่วมงาน ณ บริเวณถนนคนเดินเขมราษฏร์ธานี อำเภอเขมราษฏร์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชม