เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ. >> สัมภาษณ์รัฐมนตรี
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดงานสมัชชาเด็กและเยาวชนว่าด้วยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่วนภูมิภาค

วันที่ 29 เม.ย. 2560
 
          วันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดงานสมัชชาเด็กและเยาวชนว่าด้วยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่วนภูมิภาค โดยมีนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นางสาวจุฑามาศ ใหญ่คุ้ม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ หัวหน้างานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงฯ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพฯ และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชม