เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ. >> สัมภาษณ์รัฐมนตรี
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานแถลงข่าวนิทรรศการ “สัทธรรมปุณฑริกสูตร–สารแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว”

วันที่ 1 พ.ค. 2560
 
          วันที่ 1 พ.ค.2560 เวลา 10.30 น. ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานแถลงข่าวนิทรรศการ "สัทธรรมปุณฑริกสูตร–สารแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว” 3 พ.ค.-28 มิ.ย. ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ถ.ติวานนท์ โดยเป็นนิทรรศการแสดงโบราณวัตถุและคัมภีร์เก่าแก่ทางพระพุทธศาสนา จัดแสดงมาแล้วกว่า 28 ครั้ง 14 ประเทศ โดยมีผู้บริหาร วธ. สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยและสถาบันปรัชญาตะวันออก และมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ร่วมงาน สอบถามโทร  02 962 5770
 
 

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชม