เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ. >> สัมภาษณ์รัฐมนตรี
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 30 พ.ค. 2560
 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วยพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายบรรพชิตเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเสวนา" แนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานการศึกษาด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม พระสงฆ์จากวัดต่างๆ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก ณ อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชม