เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
วันที่
วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นำคณะข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่

วันที่ 20 เม.ย. 2560

        วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นำคณะข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดลำปาง พร้อมกับขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชม