เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
วันที่
โครงการ "ค่ายเยาวชน ปตท.อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา ครั้งที่ ๑๕ "

วันที่ 19 มิ.ย. 2560
 
 
โครงการ "ค่ายเยาวชน ปตท.อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา ครั้งที่ ๑๕
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยคลังปิโตรเลียมลำปาง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง กำหนดจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในจังหวัดลำปาง ตามโครงการ "ค่ายเยาวชน ปตท.อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา ครั้งที่ ๑๕ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลังพระอารามหลวง จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยจะพิธีเปิดในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ คลังปิโตรเลียมลำปาง ถนนซูเปอร์ไฮเวย์สายลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชม