เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และมัณฑนศิลป์ หลักสูตรการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และการอนุรักษ์โบราณสถานตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 24 ก.พ. 2560

          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และมัณฑนศิลป์ หลักสูตรการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และการอนุรักษ์โบราณสถานตามแนวพระราชดำริ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง แนวคิด การนำความรู้ด้านการอนุรักษ์มาพัฒนามรดกวัฒนธรรมไทยตามแนวพระราชดำริโดยมีคุณสิริกิติยา มหิดล เจนเซน ให้เกียรติร่วมในพิธี และมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม สถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชม