เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
วิดีโอ
เดินหน้าประเทศไทย

รายการ 'เดินหน้าประเทศไทย' ตอน 2 ปี ผลงานรัฐบาลกับบทบาทในเวทีโลก ออกอากาศวันที่ 3/10/59 รายการ 'เดินหน้าประเทศไทย' ตอน งานเทศกาลไทย ร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย ออกอากาศวันที่27/08/59
   
เดินหน้าประไทย ตอน แฟชั่นผ้าไทยความศิวิไลซ์ทางภูมิปัญญา ออกอากาศวันที่ 13/08/59 รายการ 'เดินหน้าประเทศไทย' ตอน มนต์เสน่ห์ลับแล วิถีสร้างงานสร้างรายได้ชุมชน ออกอากาศวันที่ 16/07/59
เดินหน้าประเทศไทย ตอน ชุมชนริมน้ำจันทบูรเสน่ห์ย่านเก่าเล่าอดีต ออกอากาศวันที่ 22/05/59 รายการ 'เดินหน้าประเทศไทย' ตอน 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ออกอากาศวันที่ 16/04/59
   
รายการ 'เดินหน้าประเทศไทย' ตอน โบราณคดีใต้น้ำ พิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 26/03/59 รายการ 'เดินหน้าประเทศไทย' ตอน การส่งเสริมผู้แสวงบุญประกอบพิธีฮัจย์ 12/03/59
เดินหน้าประเทศไทย ตอน งานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ออกอากาศวันที่ 27/02/59 เดินหน้าประเทศไทย ตอน หอภาพยนต์องค์กรมหาชน ออกอากาศวันที่ 6/02/59
   
รายการ 'เดินหน้าประเทศไทย' ตอน ยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ออกอากาศวันที่ 20/01/59 รายการ 'เดินหน้าประเทศไทย' ตามรอยพ่อ วัฒนธรรมบ้านเชียง มรดกโลกของคนทั้งมวล
รายกรายการ 'เดินหน้าประเทศไทย' ตอน ผลการดำเนินงานกระทรวงวัฒนธรรมในรอบ 1 ปี ออกอากาศวันที่ 30/12/58 รายการ 'เดินหน้าประเทศไทย' ตอน มรดกวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน ออกอากาศวันที่ 5/12/58
   
เดินหน้าประเทศไทย ตอน ของขวัญปีใหม่ ถ.วัฒนธรรม เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ธ.ค. 58 รายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน เผาเทียน เล่นไฟนำวัฒนธรรมไทยสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น ออกอากาศ 28/11/58
เดินหน้าประเทศไทย ตอน พลัง บวร ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ออกอากาศวันที่ 07/11/58 รายการ 'เดินหน้าประเทศไทย' ตอน เบื้องหลังการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ออกอากาศวันที่ 24/10/58
   
รายการ เดินหน้าประเทศไทย ตอน อุตสาหกรรมภาพยนตร์สร้างรายได้และภาพลักษณ์ ออกอากากาศวันที่ 10/10/58 รายการ 'เดินหน้าประเทศไทย' ตอน วัฒนธรรมนำเศรษฐกิจ ออกอากาศวันที่ 19/09/58
รายการ 'เดินหน้าประเทศไทย' ตอน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ออกอากาศวันที่ 5/09/58 รายการ 'เดินหน้าประเทศไทย' ตอน ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน แห่งแรกของภูมิภาค ออกอากาศวันที่ 15/08/58
   
รายการ 'เดินหน้าประเทศไทย' ตอน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ออกอากาศวันที่ 25/07/58 เดินหน้าประเทศไทย ตอน ภารกิจการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ออกอากาศวันที่ 4/07/58
   
รายการ 'เดินหน้าประเทศไทย' ตอน การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา ออกอากาศวันที่ 13/06/58  

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์