เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ.
หน้าหลัก >> ข่าวเด่น วธ. rss
 
ค้นหา :
 
ข่าวเด่น วธ.
rss
pic
การประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ครั้งที่ 2/2560 (8 ธ.ค. 2560)
pic
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในพื้นที่ ภาคกลาง (8 ธ.ค. 2560)
pic
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 2/2560 (8 ธ.ค. 2560)
pic
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานสินค้าลิขสิทธิ์งานแสดงสินค้าลิขสิทธิ์นานาชาติแห่งฮ่องกง (6 ธ.ค. 2560)
pic
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือร่วมกับคุณหญิงแมน ซอม ออน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานระหว่างรัฐสภา วุฒิสภาฯ เกี่ยวกับความร่วมมื... (5 ธ.ค. 2560)
pic
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าเฝ้าสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี นน แหงด สมเด็จพระสังฆนายก และสมเด็จพระอภิศิริสุคนธามหาสังฆราชธิบดี บัว กรี ฝ่ายธรรมยุติกน... (5 ธ.ค. 2560)
pic
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานร่วมกับนางเพรือง ซะโกะนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ กัมพูชา เปิดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย-กั... (4 ธ.ค. 2560)
pic
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือร่วมกับนางเพรือง ซะโกะนา เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม... (4 ธ.ค. 2560)
pic
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม หารือนายฮิม แซม เกี่ยวกับความร่วมมือด้านศาสนา... (4 ธ.ค. 2560)
pic
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ... (1 ธ.ค. 2560)
pic
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ... (30 พ.ย. 2560)
pic
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง (นัดพิเศษ) โดยมีผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุม... (30 พ.ย. 2560)
pic
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย เรื่องการเข้าชมพระเมรุมาศ... (30 พ.ย. 2560)
pic
ประชุมเตรียมการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่(ครม.สัญจร) ณ พื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน... (15 พ.ย. 2560)
pic
การประชุมหารือการเตรียมการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน... (15 พ.ย. 2560)
pic
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและตรวจการชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ... (14 พ.ย. 2560)
pic
การประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2560... (13 พ.ย. 2560)
pic
การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7/2560 ... (13 พ.ย. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำกรอบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เบื้องต้น (... (10 พ.ย. 2560)
pic
เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสา ร่วมกันอำนวยความสะดวกประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ พระภิษุสงฆ์ นักเรียน นักศึกษา และผู้พิ... (6 พ.ย. 2560)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์