เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ.
หน้าหลัก >> ข่าวเด่น วธ. rss
 
ค้นหา :
 
ข่าวเด่น วธ.
rss
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าวหนังสือ"พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย " ณ ห้องดอกไม้สด หอสมุดแห... (20 ต.ค. 2560)
pic
งานแถลงข่าวโครงการคัดสรร 100 เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2560 ณ ห้อง Meeting Room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ... (19 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ SUIC’s 15th Internat... (19 ต.ค. 2560)
pic
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร... (17 ต.ค. 2560)
pic
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ตรวจความพร้อมในการเตรียมพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด... (17 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมบูรณาการการกำหนดแนวทางการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง... (16 ต.ค. 2560)
pic
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 9/2560... (16 ต.ค. 2560)
pic
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร... (13 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย... (12 ต.ค. 2560)
pic
ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงภาพยนตร์ทรีดีอนิเมชั่น “พระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งแผ่นดิน"... (12 ต.ค. 2560)
pic
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ... (12 ต.ค. 2560)
pic
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ตรวจความพร้อมในการเตรียมพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ... (12 ต.ค. 2560)
pic
วธ.นำคณะทูตกว่า 65 ประเทศ เข้าชมโรงราชรถ-พระเมรุมาศ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้... (12 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 24... (12 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ... (12 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการวารสารฉบับปฐมฤกษ์และเยี่ยมชมการให้บริการของสำนักหอสมุดแห่งชาติ... (12 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่ 1/2560... (11 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น พร้อมบรรยายพิเศษ “กระทรวงวัฒนธรรมในยุค 4.0”... (9 ต.ค. 2560)
pic
ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 7... (5 ต.ค. 2560)
pic
นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9... (4 ต.ค. 2560)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์