เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ.
หน้าหลัก >> ข่าวเด่น วธ. rss
 
ค้นหา :
 
ข่าวเด่น วธ.
rss
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นประธานเปิดงานและขึ้นนั่งช้างในขบวนแห่สักการะพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ (23 ก.พ. 2561)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนต้นค่าหนองหล่ม ตำบลแม่ยม จังหวัดแพร่ (23 ก.พ. 2561)
pic
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (23 ก.พ. 2561)
pic
ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ Mr. Idris Kalkan โรงเรียนนานาชาติแพน – เอเชีย (23 ก.พ. 2561)
pic
นางสุนันทา มิตรงาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และนางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมให้การต้อนรับคณะทูตานุทูต (22 ก.พ. 2561)
pic
คณะทูตานุทูตเยี่ยมชมโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (22 ก.พ. 2561)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ประเด็น โครงการวัฒนธรรมสัญจรสำหรับคณะทูตานุทูต ครั้งที่ 10 (22 ก.พ. 2561)
pic
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชุนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบป... (22 ก.พ. 2561)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดโครงการวัฒนธรรมสัญจรสำหรับคณะทูตานุทูต ครั้งที่ 10 ... (22 ก.พ. 2561)
pic
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารอร่อยร้าน 100 ปี... (21 ก.พ. 2561)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบ... (21 ก.พ. 2561)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2561... (21 ก.พ. 2561)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือร่วมกับนพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ... (21 ก.พ. 2561)
pic
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อวางกรอบแนวทางความร่วมมือการจัดโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale K... (20 ก.พ. 2561)
pic
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ชมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 256... (20 ก.พ. 2561)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประชุมหารือกับนายกิตติ วะสีนนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ... (19 ก.พ. 2561)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี... (19 ก.พ. 2561)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ณ พื้นที่ภ... (19 ก.พ. 2561)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมสวรรคโลก... (18 ก.พ. 2561)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย... (18 ก.พ. 2561)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์