เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ.
หน้าหลัก >> ข่าวเด่น วธ. rss
 
ค้นหา :
 
ข่าวเด่น วธ.
rss
pic
ประชุมเตรียมการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่(ครม.สัญจร) ณ พื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (15 พ.ย. 2560)
pic
การประชุมหารือการเตรียมการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน (15 พ.ย. 2560)
pic
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและตรวจการชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (14 พ.ย. 2560)
pic
การประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2560 (13 พ.ย. 2560)
pic
การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7/2560 (13 พ.ย. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำกรอบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เบื้องต้น (... (10 พ.ย. 2560)
pic
เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสา ร่วมกันอำนวยความสะดวกประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ พระภิษุสงฆ์ นักเรียน นักศึกษา และผู้พิ... (6 พ.ย. 2560)
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพูดคุยกับนายโน กวัง-อิล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคาร... (6 พ.ย. 2560)
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็น... (6 พ.ย. 2560)
pic
เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสา ร่วมกันอำนวยความสะดวกประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ พระภิษุสงฆ์ นักเรียน นักศึกษา และผู้พิ... (5 พ.ย. 2560)
pic
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี วางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาร... (23 ต.ค. 2560)
pic
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาโครงการแม่บทฟื้นผญาล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561... (22 ต.ค. 2560)
pic
พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีชมการซ้อมมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ... (20 ต.ค. 2560)
pic
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมตรวจเยี่ยมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี และร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 10/2560 ด้วยระ... (20 ต.ค. 2560)
pic
พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีชมการซ้อมการแสดงบัลเลต์มโนราห์ มรหสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ... (20 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าวหนังสือ"พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย " ณ ห้องดอกไม้สด หอสมุดแห... (20 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ประเด็น "ราชรถ ราชยาน" ณ โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ... (20 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือความร่วมมือด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมกับนายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแ... (20 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐... (20 ต.ค. 2560)
pic
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิด “งานรวมใจกันถือศีลกินเจ และร่วมบำเพ็ญธรรมเป็นพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ... (19 ต.ค. 2560)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์