เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
หน้าหลัก >> ฝึกอบรม/กิจกรรม
 
ค้นหา :
 
ฝึกอบรม/กิจกรรม
pic
โครงการอบรมรากวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (16 ม.ค. 2561)
pic
‘มรภ.สวนดุสิต' จัดสัมมนาจริยธรรมสื่อมวลชน (21 มิ.ย. 2556)
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "จริยธรรมหายไป หรืออยู่ในใจสื่อมวลชน" ครั้งที่ 2
pic
เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ (21 มิ.ย. 2556)
หาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2554 เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เรื่อง "เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่"
pic
‘มรภ.สวนดุสิต' จัดสัมมนาจริยธรรมสื่อมวลชน (21 มิ.ย. 2556)
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "จริยธรรมหายไป หรืออยู่ในใจสื่อมวลชน" ครั้งที่ 2
pic
เครื่อยข่าย ยุวชนวัฒนธรรม (21 มิ.ย. 2556)
ครั้งแรกกับการจัดสัมมนาในเชิงการตลาดของ Single mom คุณรู้หรือไม่ว่าปัจจุบันมีครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนั้นเพิ่มมากขึ้นถึง2.5ล้านครอบครัว
pic
สัมมนาวิชาการ วัฒนธรรมไทย กับ AEC (21 มิ.ย. 2556)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2554 เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
หลักสูตร การพัฒนาความคิดเพื่อพิชิตความสำเร็จ (20 มิ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 407 ครั้ง
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" (20 มิ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 488 ครั้ง
1

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชม