เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ.
หน้าหลัก >> ภารกิจรัฐมนตรี rss
 
ค้นหา :
 
ภารกิจรัฐมนตรี
rss
pic
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ตรวจความพร้อมในการเตรียมพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด... (17 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมบูรณาการการกำหนดแนวทางการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง... (16 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการวารสารฉบับปฐมฤกษ์และเยี่ยมชมการให้บริการของสำนักหอสมุดแห่งชาติ... (12 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ... (12 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 24... (12 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย... (12 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น พร้อมบรรยายพิเศษ “กระทรวงวัฒนธรรมในยุค 4.0”... (9 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีแถลงข่าวหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ... (3 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม... (2 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร ปี 2560... (2 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์จีนครั้งที่ 12 คอนเสิร์ตแฉลองวันชาติจีนและเทศกาลไหว้พระจันทร์... (30 ก.ย. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่... (29 ก.ย. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของบุคลากรกระทรวงวัฒนธรรม... (29 ก.ย. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม... (29 ก.ย. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงวัฒนธรรมโดยสักการะศาลตายาย พระพิฆเนศ ศาลพระภูมิ... (29 ก.ย. 2560)
pic
พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ “เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี”... (5 ก.ค. 2560)
pic
บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย... (4 ก.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจนพจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ศิลปะ...ผูกพัน...ยืนยาว... (4 ก.ค. 2560)
pic
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ชมกิจกรรมรณรงค์ "กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจ... (4 ก.ค. 2560)
pic
รมว.วธ.ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2560... (3 ก.ค. 2560)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์