เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ.
หน้าหลัก >> ภารกิจรัฐมนตรี rss
 
ค้นหา :
 
ภารกิจรัฐมนตรี
rss
pic
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (20 พ.ย. 2560)
pic
ประชุมคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 (20 พ.ย. 2560)
pic
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและตรวจการชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (14 พ.ย. 2560)
pic
การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7/2560 (13 พ.ย. 2560)
pic
การประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2560 (13 พ.ย. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำกรอบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เบื้องต้น (... (10 พ.ย. 2560)
pic
เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสา ร่วมกันอำนวยความสะดวกประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ พระภิษุสงฆ์ นักเรียน นักศึกษา และผู้พิ... (6 พ.ย. 2560)
pic
เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสา ร่วมกันอำนวยความสะดวกประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ พระภิษุสงฆ์ นักเรียน นักศึกษา และผู้พิ... (5 พ.ย. 2560)
pic
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี วางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาร... (23 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ประเด็น "ราชรถ ราชยาน" ณ โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ... (20 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือความร่วมมือด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมกับนายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแ... (20 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐... (20 ต.ค. 2560)
pic
พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีชมการซ้อมการแสดงบัลเลต์มโนราห์ มรหสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ... (20 ต.ค. 2560)
pic
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ตรวจความพร้อมในการเตรียมพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด... (17 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมบูรณาการการกำหนดแนวทางการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง... (16 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการวารสารฉบับปฐมฤกษ์และเยี่ยมชมการให้บริการของสำนักหอสมุดแห่งชาติ... (12 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ... (12 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 24... (12 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย... (12 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น พร้อมบรรยายพิเศษ “กระทรวงวัฒนธรรมในยุค 4.0”... (9 ต.ค. 2560)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์