เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ.
หน้าหลัก >> ภารกิจรัฐมนตรี rss
 
ค้นหา :
 
ภารกิจรัฐมนตรี
rss
pic
พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ “เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี” (5 ก.ค. 2560)
pic
บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย (4 ก.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจนพจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ศิลปะ...ผูกพัน...ยืนยาว (4 ก.ค. 2560)
pic
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ชมกิจกรรมรณรงค์ "กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจ... (4 ก.ค. 2560)
pic
รมว.วธ.ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2560... (3 ก.ค. 2560)
pic
รมว.วธ.พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560... (3 ก.ค. 2560)
pic
รมว.วธ.บันทึกเทปรายการ กฤษณะเวิร์ล Krisana World "ประเด็นพิพิธภัณฑ์เพื่อคนพิการ"... (1 ก.ค. 2560)
pic
รมว.มอบรางวัลการประกวดขับซอล้านนา... (30 มิ.ย. 2560)
pic
รมว.วธ. บรรยายพิเศษ หัวข้อวัฒนธรรมไทย 4.0 Spectrum แห่งความเป็นไทย... (29 มิ.ย. 2560)
pic
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยครั้งที่ 3/2560... (28 มิ.ย. 2560)
pic
การประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 6/2560... (28 มิ.ย. 2560)
pic
พิธีลงนามปฏิญญา “ขับเคลื่อนกระทรวงวัฒนธรรมเป็นองค์กรคุณธรรม”... (27 มิ.ย. 2560)
pic
รมว.วธ. แถลงข่าวการจัด “งานบุญประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560”... (26 มิ.ย. 2560)
pic
รมว.เยี่ยมชมวัดพระมหาธาตุ... (24 มิ.ย. 2560)
pic
รมว.เปิดถนนสายวัฒนธรรมคลองแดน... (24 มิ.ย. 2560)
pic
รมว.บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย... (22 มิ.ย. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พบปะหารือกับนายยีรี่ สลาทุชก้า ประธานสภาคณะกรรมาธิการด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา วัฒนธรรม เยาวชน ​​​​... (9 มิ.ย. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าเยี่ยมชมแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในกรุงปราก... (9 มิ.ย. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บรรยายพิเศษเรื่อง Culture Heritage of Mankind: Protection and ​​​​Promotion Policies in Thailand แ... (9 มิ.ย. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประชุมหารือเพื่อวางแนวทางความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและเยี่ยมชมภายในอาคารศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC... (7 มิ.ย. 2560)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์