เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ.
หน้าหลัก >> สัมภาษณ์รัฐมนตรี rss
 
ค้นหา :
 
สัมภาษณ์รัฐมนตรี
rss
pic
แถลงข่าวผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช 2560 จำนวน 17 คน (19 ม.ค. 2561)
pic
สัมภาษณ์แถลงข่าวโครงการAsian Side of the Doc 2018 (ASD18) (15 ม.ค. 2561)
pic
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของกระทรวงวัฒนธรรม (13 ม.ค. 2561)
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากกรมการศาสนา (ศน.) ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้... (25 ธ.ค. 2560)
pic
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือร่วมกับคุณหญิงแมน ซอม ออน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานระหว่างรัฐสภา วุฒิสภาฯ เกี่ยวกับความร่วมมื... (5 ธ.ค. 2560)
pic
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าเฝ้าสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี นน แหงด สมเด็จพระสังฆนายก และสมเด็จพระอภิศิริสุคนธามหาสังฆราชธิบดี บัว กรี ฝ่ายธรรมยุติกน... (5 ธ.ค. 2560)
pic
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม หารือนายฮิม แซม เกี่ยวกับความร่วมมือด้านศาสนา... (4 ธ.ค. 2560)
pic
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือร่วมกับนางเพรือง ซะโกะนา เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม... (4 ธ.ค. 2560)
pic
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานร่วมกับนางเพรือง ซะโกะนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ กัมพูชา เปิดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย-กั... (4 ธ.ค. 2560)
pic
สัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัวหนังสือ “108 องค์พระปฏิมา พระพุทธรูปคู่แผ่นดิน”... (23 พ.ย. 2560)
pic
แถลงข่าวการแสดงอุปรากรจีน หรืองิ้ว ชุดพิเศษ "ทวยเทพเทิดไท้องค์ราชันย์" ณ เวทีท้องสนามหลวง... (22 พ.ย. 2560)
pic
สัมภาษณ์รองนายก - นิทรรศการพระเมรุมาศ... (7 พ.ย. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าวหนังสือ"พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย"... (20 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการต้อนรับคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ เยี่ยมชมการจัดสร้างพระเมรุมาศ... (11 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีแถลงข่าวหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ... (4 ต.ค. 2560)
pic
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม... (2 ต.ค. 2560)
pic
สัมภาษณ์ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ติดตามความคืบหน้างานการก่อสร้างพระเมรุมาศ... (26 ก.ย. 2560)
pic
แถลงข่าวเปิดตัวจดหมายเหตุฉบับวีดิทัศน์ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”... (15 ส.ค. 2560)
pic
แถลงข่าวการประชุมคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทยครั้งที่ 2560... (7 ส.ค. 2560)
pic
แถลงข่าวจัดงาน รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย... (3 ส.ค. 2560)
1 2 3 4 5 6 ถัดไป >>

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์