เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ.
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง rss
 
ค้นหา :
 
จัดซื้อจัดจ้าง
rss
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (30 พ.ย. 2560)
ราคากลางโครงการ บริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าเช่าบริการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงผ่านสายใยแก้วนำแสง(FTTX) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด ตั้งแต... (26 พ.ย. 2560)
ราคากลางโครงการ จัดซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสาร จำนวน 1,000 ใบ ... (24 พ.ย. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561... (22 พ.ย. 2560)
รับเอกสารประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 22-29 พ.ย.2560 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรมประจำจีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีการประกวดราคา... (22 พ.ย. 2560)
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลระบบภายในอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ... (17 พ.ย. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ... (15 พ.ย. 2560)
รับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 14-19 พ.ย.2560 ประกวดราคาจ้างเหมาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (e-bidding) ครั้งที่ 2... (14 พ.ย. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเหมาบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561... (13 พ.ย. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ สำนักตรวจและประเมินผล... (8 พ.ย. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์... (8 พ.ย. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)... (30 ต.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเดินสายสัญญาณเคเบิ้ลทีวี (UBC) ณ อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหม่... (30 ต.ค. 2560)
รับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค.-3 พ.ย. 2560 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลระบบภายในอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม... (30 ต.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเหมาบริการดูแลระบบภายในอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม... (27 ต.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเตรียมนิทรรศการงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๒-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐... (25 ต.ค. 2560)
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์... (25 ต.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างจัดพิมพ์โปสการ์ดที่ระลึก จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ แผ่น และแผ่นพับแนะนำนิทรรศการงานพระราชพิธีพระบรมศพฯ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ฉบับ... (24 ต.ค. 2560)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑... (20 ต.ค. 2560)
รับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 ตุลาคม 2560 ประกวดราคาจ้างเหมาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (e-bidding)... (6 ต.ค. 2560)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์