เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ.
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง rss
 
ค้นหา :
 
จัดซื้อจัดจ้าง
rss
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (20 ต.ค. 2560)
รับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 ตุลาคม 2560 ประกวดราคาจ้างเหมาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (e-bidding) (6 ต.ค. 2560)
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (2 ต.ค. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างจัดพิมพ์หนังสือปกิณกวัฒนธรรม จำนวน ๕๐๐ เล่ม (28 ก.ย. 2560)
ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (27 ก.ย. 2560)
ราคากลางจ้างทำโล่รางวัลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (27 ก.ย. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างจัดถ่ายภาพผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (27 ก.ย. 2560)
ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือ "แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ กระทรวงวัฒนธรรม" (27 ก.ย. 2560)
ราคากลางจ้างทำโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติต้นแบบชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (27 ก.ย. 2560)
ราคากลางโครงการ จัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบระบบรากวัฒนธรรมตามวิถีไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (27 ก.ย. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเหมาบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (26 ก.ย. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) (26 ก.ย. 2560)
ราคากลางโครงการ บริการสื่อสารโทรคมนาคม ค่าจ้างเชื่อมโยงสัญญาณเครือข่ายสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (26 ก.ย. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างจัดพิมพ์หนังสือคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ เล่ม (26 ก.ย. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (26 ก.ย. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเหมาดูแลระบบภายในที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม (25 ก.ย. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างจัดพิมพ์หนังสือพระบรมธาตุ : พุทธรัตนะแผ่นดิน จำนวน ๓,๕๐๐ เล่ม (25 ก.ย. 2560)
ราคากลางจ้างตกแต่งสถานที่วันคล้ายวันสถาปนาครบครอบ ๑๕ ปี กระทรวงวัฒนธรรม (22 ก.ย. 2560)
ราคากลางโครงการ เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (22 ก.ย. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม " ศาสตร์ศิลป์แผ่นดินไทย เทิดไท้จักรีวงศ์ " ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณกระทรวง... (22 ก.ย. 2560)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์