เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ.
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง rss
 
ค้นหา :
 
จัดซื้อจัดจ้าง
rss
ราคากลางโครงการ จ้างจัดพิมพ์หนังสืออุ้มพระดำน้ำ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม (22 ก.ย. 2560)
ราคากลางโครงการเช่าบริการรับสัญญาณเคเบิ้ลทีวี (UBC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๙ หมายเลขสมาชิก (22 ก.ย. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างจัดพิมพ์หนังสือนำชมกรุงรัตนโกสินทร์สำหรับเยาวชน จำนวน ๒๐,๐๐๐ เล่ม (21 ก.ย. 2560)
ราคากลางโครงการ บริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าเช่าวงจรอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ MPLS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (18 ก.ย. 2560)
รับเอกสารได้ตั้งแต่ วันที่ 13-20 กันยายน 2560 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารเรื่องร้องเรียนร้องทุุกข์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (13 ก.ย. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างพัฒนาระบบบริหารเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (8 ก.ย. 2560)
ราคากลางโครงการ จัดซื้อลิขสิทธิ์ IP Sip Trunk สำหรับการใช้งานโทรศัพท์ตู้สาขา (6 ก.ย. 2560)
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดทำห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (e-bidding)(ครั้งที่ ๓) (28 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่กองกฎหมาย (22 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (22 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (22 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๒ รายการ (22 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างพิมพ์หนังสือกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ๑๕ ปี จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม (22 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงกลาง เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ คอมพิมเตอร์โน้ตบุ๊ค และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (22 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่กองกลาง กลุ่มอำนวยการและประสานราชการและเลขานุการรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (22 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่กองกลาง กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายและประสานราชการภูมิภาค (22 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (22 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (21 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานที่กองกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (21 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างจัดพิมพ์หนังสือปกิณกวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และขนบธรรมเน... (21 ส.ค. 2560)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์