เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ.
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง rss
 
ค้นหา :
 
จัดซื้อจัดจ้าง
rss
ราคากลางโครงการเช่าบริการรับสัญญาณเคเบิ้ลทีวี (UBC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๙ หมายเลขสมาชิก (22 ก.ย. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างจัดพิมพ์หนังสือนำชมกรุงรัตนโกสินทร์สำหรับเยาวชน จำนวน ๒๐,๐๐๐ เล่ม (21 ก.ย. 2560)
รับเอกสารได้ตั้งแต่ วันที่ 13-20 กันยายน 2560 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารเรื่องร้องเรียนร้องทุุกข์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (13 ก.ย. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างพัฒนาระบบบริหารเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (8 ก.ย. 2560)
ราคากลางโครงการ จัดซื้อลิขสิทธิ์ IP Sip Trunk สำหรับการใช้งานโทรศัพท์ตู้สาขา (6 ก.ย. 2560)
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดทำห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (e-bidding)(ครั้งที่ ๓) (28 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่กองกฎหมาย (22 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (22 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (22 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๒ รายการ (22 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างพิมพ์หนังสือกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ๑๕ ปี จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม (22 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงกลาง เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ คอมพิมเตอร์โน้ตบุ๊ค และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (22 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่กองกลาง กลุ่มอำนวยการและประสานราชการและเลขานุการรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (22 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่กองกลาง กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายและประสานราชการภูมิภาค (22 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (22 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (21 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานที่กองกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (21 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างจัดพิมพ์หนังสือปกิณกวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และขนบธรรมเน... (21 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่กองกลาง กลุ่มบริหารงานบุคคล... (21 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร... (21 ส.ค. 2560)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์